Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ЗЛАТОТО, СРЕБРОТО И НЕФТА СА НА СЦЕНАТА

 

(интервю във в. “Монитор” – ноември 2004г)


Какви са последните тенденции на пазара на златото ?
Последната тенденция в пазара на златото е, че цената му започва да расте по отношение на една от най стабилните книжни валути - швецарския франк.
Вестник “Монитор “ отпечата публикации за златото първи от българските вестници още в началото на 2002 г., когато за специалистите започна да се проявява тенденцията за поскъпването му по отношение на щатския долар. Тя се запазва вече трета година и това дава основание да се твърди, че златото е във възходящ пазар ( пазар на “биковете”) и това е трайна тенденция.

Изглежда Вие нямате особено добро мнение за състоянието на щатския долар и перспективите му ?
Напротив, доларът продължава да е световната резервна валута и ще остане такава в краткосрочен, а може би и в средносрочен аспект. Този статут на долара даде възможност на САЩ да изхарчат 22 % повече от доходите на страната през последните 5 години. Америка плаща за реално доставени стоки като “издава чекове”, които никой не предявява за плащане. Основните търговски партньори на САЩ - Китай, Япония и други са натрупали огромни резерви в долари, а повечето централни банки държат средно 70 % от резервите си в долари, въпреки че търговията с Америка е около 30 % от световния търговски обмен. Статутът на световна резервна валута е изключително изгоден до тогава, докато държавата, която го има не започне да го губи. Тогава издадените чекове се предявяват за плащане и последствието е инфлация. Затова и цената на златото в долари започна да се повишава. Това е само схематично обяснение, а в действителност нещата са много по сложни - конкурентна девалвация на валутите от страните в юго- източна Азия, фиксирания курс на юана към долара , намесата на японското правителство в подкрепа на долара, бъдещите проблеми на Европа в следствие на силното евро и липсата на структурни промени на европейските икономики и други. Ако прибавим и човешкия фактор, който е изключително важен, картината не е само в черно или бяло.

Споменахте за човешкия фактор. Какво имате пред вид и как той влияе според Вас ?
Икономистите от австрийската школа определят човешкото поведение като основен елемент на икономическите отношения. Човешкото поведение обяснява защо индекса NASDAQ достигна до ниво от 5000 в края на миналия век преди да се срине до сегашните около 2000, защо златото достигна цена 800 долара, а среброто около 50 долара за трой унция през 1980г., защо “пирамидите” обраха парите на хората у нас, защо сега един квадратен метър жилищна площ надминава неколкократно себестойността на строителството. За съжаление хората често приемат желаното за истина и следват тенденцията , поведението на другите, въпреки че логиката подсказва друго.

Все пак , предполагам че има и обективни фактори за повишаване на цената на златото. Кои са тези фактори ?
Първият е постоянния дефицит на пазара, който се характеризира с дефицит от над 1000 тона годишно през последните 15 години. Вторият е, че се повишава инвеститорския интерес към златото във връзка с несигурната икономическа обстановка. Консервативното инвестиране предполага 5-10 % от всяко портфолио да са в ценни метали , а в момента за масовия инвеститор златото и среброто са екзотични инвестиции – “варварски реликви “ по думите на Кейнес. Инвеститорският интерес може да катапултира цените на златото до невиждани нива, тъй като от 1999 година насам има “създадена” и натрупана огромна маса книжни пари , а всичкото злато, което е добито от хората от древността до сега е около 150 000 тона. При среброто дисбалансите са още по големи, което предполага и по-голям инвестиционен потенциал.

С какво среброто се отличава от златото и защо смятате , че потенциала му като инвестиция е по голям ?
Среброто е в дефицит между добива и потреблението му също като златото от 1990г. За разлика от златото, което практически не се губи, среброто има много голямо промишлено приложение, при което металът се губи безвъзвратно. От друга страна, среброто има значително по ниска цена от златото и ако инвеститорският интерес към него се повиши, пазарът ще бъде повлиян много по силно.
Среброто е “златото на бедните” и е било използувано като пари преди златото. Съотношението между двата метала в земната кора е около 1: 7 , в момента цената на златото е около 430 щатски долара , а тази на среброто е около 7.40.
Накрая ще кажа само, че Уорън Бъфет и Бил Гейтс имат значителни позиции в сребро и акции на компании , добиващи сребро.

Как българските инвеститори биха могли да вложат парите си в злато и сребро ?
За съжаление възможностите в България са силно ограничени. Само няколко банки предлагат монети – кюлчета и малки кюлчета злато. Ще повторя това, което съм казал отдавна : БНБ е длъжник на българските граждани защото не е създала възможности да се секат български монети –кюлчета от злато и сребро по подобие на крюгерранда, канадския кленов лист, американския златен и сребърен орел и др. БНБ следва да ревизира операцията по “депозирането” на част от златния резерв и причинените загуби и вместо да разчита на нищожните лихви, да даде на българските граждани възможност да влагат парите си в злато и сребро за свой риск. Трябва също така да се регламентира откриването на сметки в злато и сребро в банките, неща за които с Вас вече сме говорили преди.

Можете ли да прогнозирате какви нива ще достигнат цените на златото и среброто ?
Читателите, които са чели предишните ни интервюта ще забележат, че прогнозите ми досега са били верни. Не желая да правя прогнози, особено що се отнася до това кога цените на златото и среброто ще достигнат определени нива. Ще дам на читателите само няколко факти за да могат те сами да направят изводите си.
Златото е в началната фаза на установен възходящ пазар на “биковете”, при какъвто е достигало цени от около 800 щат. долара за трой унция през 1979-80 гг. Като се има пред вид спадналата покупателна способност на сегашния долар може да се твърди, че максимални цени от порядъка на 2000 и повече долара не биха били прекалено високи, като имате пред вид, че има и далеч по оптимистични прогнози на някои анализатори.
Съотношението между цените на златото и среброто до края на 19 век, когато са се секли златни и сребърни монети е било около 1: 15 , което дава основание да се смята, че цената на среброто може да достигне дори до 100 и повече щат. долара за унция, ако се създаде инвеститорска мания като тази, която вдигна цените на среброто до 50 долара за унция през 1980.
Всичко зависи от темпа на инфлацията на долара и потенциалния инвеститорски интерес, който може да взриви пазара.

Бихте ли казали нещо за цените на нефта ?
Не съм специалист по нефта, затова не мога да правя прогнози. Според експерти, в близките една - две години се очаква да се достигне максимума на добива на нефт по познатите и използувани сега способи.
От друга страна страните производители, особено арабските, имат традиции и голям афинитет към златото. Има установена корелация между цените на нефта и златото, която би могла да бъде индикатор за цените на двете стоки. Ръста на цената на всяка от тях води до ръст на цената на другата. Нефтът е достигал нива от 70-80 долара за барел през седемдесетте години на миналия век , ако тогавашните цени се деноминират в сегашни долари. Огромният апетит за енергийни ресурси от страна на Китай и Индия са гаранция за високи цени на нефта.
Докато последното десетилетие на миналия век беше времето на акциите на високо технологичните компании и фондовите борси, в началото на новия век на сцената излязаха недвижимата собственост, суровините , нещата,които “могат да бъдат пипнати”. Златото, среброто и нефта са в центъра на сцената на световната икономика.

 

Източник: Истински пари

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии