Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Заменен държавен имот край морето

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ
И С К А Н Е

От адв. Иван Груйкин – председател на Управителния съвет и представляващ Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „Справедливост”, гр.София, ул.”Цветан Минков”№ 9, ет.5


За извършване на разследване и привличане
към отговорност на лица, извършили престъпление
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛЧЕВ,


В броя на в-к „Дневник” от вторник, 22 юли 2008 г., на първа страница (с продължение на втора и коментар на десета страница) е публикуван материал със заглавие: „Заменен държавен имот край морето вече се продава за близо 9 млн. евро”. Изнесените в материала данни могат да бъдат обобщени накратко по следния начин:


1. 287 дка земеделска земя край каварненското село Българево е обявена за продажба за 8.7 млн. Евро. Имотът е на първа линия на ската, граничи с бъдещото голф игрище и има 350 м. лице към морето.


2. Имотът е придобит през м. ноември 2007 г. от добричката фирма „КИА – 2000”, собственост на Иса Сали Феим.


3. В замяна на описания в т.1 имот държавата е получила от дружеството по т.2 седемнадесет парцела, разположени в землищата на шуменските села Велино, Вехтово, Върбак, Каменяк и Габрица, с обща площ близо 305 дка.


4. „Земеделското министерство под ръководството на бившия вече министър Нихат Кабил е заменило „изоставена нива” с излаз на морето от Държавния поземлен фонд с разпокъсани ниви в най-неатрактивната част на Шуменско, предоставени от Феим”.


5. „В договора (за замяна) масивът в атрактивния район на три километра от нос „Калиакра” и предоставените срещу него ниви са с почти една и съща стойност, като държавата е оценила нивите на Феим малко по-скъпо – съответно 259 179 лв. и 260 155 лв. ........ Според собственици на земя в Община Хитрино, в чието землище са селата Върбак и Каменяк, реални сделки в района се сключват за 200-220 лева за декар”.


Изнесеното в материала, уважаеми г-н Главен прокурор, навежда на извода за прилагането на мащабна схема за ощетяване на държавата с цел облагодетелстване на частни лица и интереси. Директният умисъл за увреждане на държавата личи както от драстичното разминаване в публично известните реални цени на заменените имоти, така и от пълната липса на мотив и интерес от страна на държавата за извършване на подобна замяна – изводи, които не следва и не могат да бъдат опровергани с формално позоваване на действащо законодателство, одобрени тарифи, методики и формули за остойностяване на земите. Ето защо Ви моля, уважаеми г-н Главен прокурор, съответните звена на централизираната и намираща се под Вашето лично ръководство Прокуратура на Република България да извършат необходимата разследване по случая, съотв. – образуват наказателни производства, като бъде направено необходимото за обезпечаване на държавния интерес и недопускане възможността незаконно и умишлено заменените държавни имоти да бъдат отчуждени в полза на трети лица.


За съжаление, изнесеният по-горе и други подобни случаи са най-типичното и повтарящо се вредоносно действие, извършвано от корумпирани висши държавни чиновници през последните години. Уверявам Ви, уважаеми г-н Главен прокурор, че ние като гражданска организация ще бъдем особено взискателни към мотивацията и работата на звената от Прокуратурата по разрешаването на изнесения по-горе казус. Считаме, че реалните и незабавни резултати в този и други подобни случаи ще бъде истински тест за действителното състояние на поверената Ви институция и Вашата лична мотивация, желание и възможности за справяне с отговорните задачи по спазването на законността в страната.


Моля да ни уведомите за предприетите от Прокуратурата действия и за конкретните резултати от тях на посочения по-горе адрес.

 

Източник: http://www.spravedlivost.net/joomla/forum/viewtopic.php?f=2&t=9

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии