Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Юридически съвет: Как се прави саморъчно завещание ?

Въпросите за т.нар. саморъчно завещание, са регламентирани от Закона за наследството (ЗН). Според неговия чл. 22 саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него, като при това подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания.

Трябва да се внимава с оформянето на завещание, а не да се смята, че всеки може да напише такова по всякакъв начин -без да се спазват юридически и други правила. Най-добре е завещанието да се изготви с помощта на адвокат (може и пред него в кантората му), тъй като има и ред изисквания (неписани в ЗН), залегнали в практиката. Според същия текст завещанието може да бъде предадено за пазене на нотариуса в затворен плик-в този случай той съставя протокол върху плика, а протоколът се подписва от лицето, представило завещанието (най-често адвокат на изготвилия завещанието или на този, в чиято полза е то), и от нотариуса и се завежда в регистър. Изразът на законодателя „може да бъде предадено за пазене на нотариуса“ определя възможността завещанието да не бъде предадено на нотариус. Алтернативата е да се остави другаде - например вкъщи. Може, разбира се, и да се предаде за съхранение на адвокат, доверено лице, роднина, приятел, в трезор. От всички възможности най-сигурно е да се даде на нотариус, тъй като той е длъжен да го съхранява, и то при изрична законопредвидена процедура. По-трудно се оспорва така оставено за пазене завещание, тъй като съхранението при нотариуса дава сигурност и пречи по-късно да се правят оспорвания (от „ощетени“ наследници). Можете след консултация с адвокат към завещанието да приложите медицински документи за психичното здраве и психологическото състояние (а може и за общото здравословно състояние) на завещателя. Важно е също да се знае, че всяко по-ново завещание отменя предходното, но старото е най-добре да се унищожи, за да не попадне в ръцете на някой, който да се възползва. Според ЗН саморъчно завещание, предадено за пазене на нотариус, може да се вземе обратно по-късно, но само лично от завещателя, а не и от лицето, което го е оставило.
При връщане на завещание се прави бележка в регистър, която се подписва от завещателя, двама свидетели и нотариуса. След смъртта завещанието може да се изпълни. При завещание, несъхранявано при нотариус, лицето, у което се намира, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариус. Всеки заинтересуван може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде обявено от нотариус. Нотариусът обявява завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието му и отбелязва разпечатването. Протоколът се подписва от лицето, представило завещанието, и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица. Когато завещанието е било предадено за пазене у нотариус, тези разпоредби се изпълняват от нотариуса, у когото се намира.

 

 

 

 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии