Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ВиК Варна - изкуството да се нарушават закони

В тази статия ще обясня как ВиК Варна нарушават конституцията на Република България:
 

ЗАКОН
за устройството на Черноморското крайбрежие
(Обн., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.)

 

Глава трета
ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА


Чл. 9. На територията на Черноморското крайбрежие се създават следните охранителни зони:
1. зона “А” с режим на особена териториалноустройствена защита;
2. зона “Б” със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акваториалните ресурси. 
Чл. 10. (1) Зона “А” обхваща частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2, крайбрежната плажна ивица, пясъчните дюни и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.

Чл. 11. (1) Зона “Б” обхваща териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона “А”, с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона.


(2) В зона “Б” се забраняват:
1. изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
2. заустването на непречистени отпадъчни води, като количеството и качеството на пречистените води трябва да отговарят на изискванията за индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, издадено съгласно изискванията на Закона за водите;
 
 
 
А сега обяснявам как ВиК нарушават конституцията:
Условно казано Зона А е морският бряг, Зона Б е зоната на 2 км. от морето навътре в сушата.
 
 
"В зона “Б” се забранява:.... заустването на непречистени отпадъчни води"

 

Непречистени отпадъчни води са и тези, които се изливат не в мръсния канал на ВиК Варна, а в септични ями.

 

Защо е неудобна темата?

 

Защото се оказва, че в тузарския квартал "Бриз" трябва да се изведат от експлоатация (запечатат) сградите, които са на 2 км. от морския бряг и са на септични ями.

 

Изниква и логичният въпрос: Кой и при какви условия е пуснал сгради в експлоатация от влизането на горния закон в сила на 01.01.2008 г. до този момент?

 

Ивайло Манахов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии