Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Строи се луксозен комплекс в центъра на Пловдив
Излята е първата плоча на луксозен комплекс с обществено-жилищен характер в Пловдив. „Verona city centre & residence“ израства на мястото на стари тютюневи складове на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Г. М. Димитров“ в центъра на града.
Архитектурният проект е дело на арх. Румяна Пройкова и колектив. Възложители са „Палас 27“ ЕООД - Вероника Иванова и Светослав Митов, и „Тивамекс и Ко“ АД - Димитър Демирев. Изпълнител е „Палас 27“ ЕООД.

Обектът представлява реконструкция, пристрояване, надстрояване и ново застрояване на парцел в УПИ VIII-965, кв. 149 на Пловдив. Състои се от 4 подобекта.
Подобект А е сграда, разположена на ул. „Иван Вазов“, с комплексен обществен характер. Първият и вторият етаж са предназначени за магазини и заведения, а третият, четвъртият и петият - за офиси. Шестият, терасен етаж, ще съдържа две заведения - коктейл бар и ресторант, всяко с капацитет до 50 места.
Подобект Б представлява комуникационен възел, състоящ се от стълбище и два асансьора.
Подобект В включва частично надстрояване на двуетажното здание на Военна прокуратура на ул. „Г. М. Димитров“ с трети етаж с кабинети и четвърти с жилища тип мезонет и офиси с просторна тераса.
Подобект Г е новопроектирана жилищна сграда, разположена по ул. „Г. М. Димитров“ и ул. „Авксентий Велешки“.

Подобекти А, Б и Г са обединени от общ подземен гаражен етаж, достъпен от ул. „Авксентий Велешки“ с рампа. Той е с капацитет 33 автомобила.
Местоположението на обекта диктува логическото функционално решение - обществен характер за подобекти А и В, и жилищен за Г, който е ориентиран към по-тиха улица и е с югоизточно изложение.

Създадената вътрешна пешеходна уличка - напречна връзка към ул. „Иван Вазов“, ще бъде предмет на благоустрояване и озеленяване. Основният вход за обществения сектор се осъществява от подобект Б - хоризонтална и вертикална връзка за А и В.
Подобект Г е решен с централно разположен вход от ул. „Г. М. Димитров“.

Проходът с ширина 3.50 м и височина 5.30 м осигурява възможност за влизане на пожарна кола. Подземният гараж е с достъп от ул. „Авксентий Велешки“ чрез рампа с наклон 15% и в съответствие с нормативната уредба.
УПИ VIII-965 попада в груповия паметник на културата „Историческа зона-Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. Сградите в този имот не притежават статут на индивидуални паметници на културата.
Архитектурният ансамбъл по ул. „Иван Вазов“ се характеризира с присъствието на здания от Следосвобожденската епоха с елементи на псевдокласицизъм, бароково влияние, постмодернизъм. Специфичната атмосфера на улицата се определя от сградите на тютюневите складове - масивни монументални обеми, често богато декорирани с мазилкова фасадна пластика.

Зданието, разположено на ул. „Иван Вазов“, е било проектирано през 1923 г. за жилище, книжарница и склад за Артур Фернандес. По молба на собственика през 1937 г. община Пловдив му разрешава преустройство на жилищната сграда в тютюнев склад.
Второто здание, в което се помещава днешната Военна прокуратура, е било проектирано и изпълнено за тютюнев склад. То е разположено на ул. „Г. М. Димитров“ и претърпява пълно преустройство през 1986 г. за нуждите на Главно военно управление.
Физическото състояние на сградите и вида на съществуващите конструкции определят подхода за степен на намеса и запазване на конструктивната система, плановата схема и архитектурата.

Образът на комплекс „Verona city centre & residence“ се определя от съвременното третиране на обемите в духа на традиционната следосвобожденска архитектура, смята арх. Пройкова. По думите й задачата се затруднява от недоброто градоустройствено решение, което не отчита типичната пространствена характеристика на средата и следва установени нормативни подходи, несъвместими с градската характеристика. Принципът на проектантския подход е създаването на архитектура, вписваща се в контекста на средата и съобразена със стиловите особености на прилежащите сгради, без имитативен подход и сляпо подражателство, убедена е арх. Пройкова.

Според проекта сградата на Военна прокуратура запазва почти изцяло съществуващото фасадно третиране. Пешеходната връзка между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Г. М. Димитров“ се предвижда с подчертано декоративен характер - елементи на градския дизайн, осветление и озеленяване надлъжно покрай стените на съществуващата сграда.
Едроразмерна растителност ще има и в каскадно разположените площи покрай рампата. Покривът тераса на сградата на Военна прокуратура, предназначен за отдих на ползвателите на офис етажите, е предвиден за озеленяване в кашпи, разположени в геометрична фигура.

По проектираната лека метална слънцезащитна конструкция в центъра на терасата ще има пълзящи увивни растения. Покривните тераси на последните жилищни етажи също са предмет на масирано озеленяване.


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии