Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

СТАРИЯТ КРЕДИТ С НОВИ УСЛОВИЯ


Предоговарянето на кредити е възможно, но си има цена
Правите крачка нагоре в кариерата си и преминавате на нова работа със значително по-висока заплата. Заради по-добрите си финансови възможности се чудите дали да изплатите ипотечния си кредит по-бързо с по-големи месечни вноски. Или обратното.

Вълната на повишаващи се лихви по кредити, която се наблюдава и на българския банков пазар, ви е засегнала и поради възникнали финансови затруднения искате да плащате по-малки месечни суми по потребителския си заем за по-дълъг период. Когато сте изтеглили банков кредит и някое от първоначално договорените по него условия вече не ви удовлетворява, може да проверите дали е възможно да го предоговорите с банката, за да ви е по-изгодно или по-удобно изплащането.

Предоговарянето

Обикновено банките дават възможност на клиентите да предоговорят по свое желание различни условия по вече отпуснатите им кредити. Например може да поискат промяна на лихвата, ако текущите й пазарни нива са под това, при което са взели заема. Или да пожелаят нов погасителен план, при който да върнат ползваните средства при по-дълъг срок и с по-малка месечна вноска от първоначално договорените или обратното - за по-кратък срок с по-голяма месечна вноска. Често има възможност клиентът да поиска допълнителна сума по кредита. Или пък да бъде променена валутата му. Друга опция е да се търси намаляване на таксите и комисионите. Може да съществува вариант в хода на погасяването, друг да поеме обслужването на дълга, както и да бъде променено обезпечението по него.

Обикновено за да предоговори условия по съществуващ кредит, клиентът трябва да подаде молба, да плати специална такса и да подпише анекс към настоящия договор. Възможно е обаче промяната - например на обезпечение, валута или увеличен размер на заема, да се разглежда от банката като договаряне на нов заем и тогава да е нужно длъжникът да плати всички такси и комисиони за новоотпуснат кредит (например за кандидатстване и отпускане, за оценка и вписване на ново обезпечение и др.).

Цената му

Най-често банките събират такса, когато клиент поиска да предоговори условия по свой съществуващ кредит. Тя може да е твърда сума - например между 15 и 100 лв. според това дали кредитът е потребителски или ипотечен, или да се изчислява като процент от остатъка по кредита - например 1% върху него. Когато е твърда сума, тя може да е различна според това какво е текущото задължение по заема. Когато размерът на таксата се определя като процент, често има граници, в които той може да варира - например между 100 и 1500 лв. Таксата може да е различна при предоговаряне на условия по потребителски и по ипотечни кредити и според това какво условие иска да промени клиентът.

Струва ли си

Какви ще са ефектите за клиента зависи от мотивите, с които прави предоговарянето - дали е заради проблемна ситуация, в която е изпаднал, или заради желанието му да оптимизира разходите си по обслужването на заема, посочват финансови експерти. "Ако например клиент се затруднява да обслужва редовно заема си при настоящия размер на вноската по него, е добре още преди да допусне просрочие, да се обърне към банката и да поиска нов погасителен план с по-дълъг срок на издължаване на по-малки вноски. При този вариант той сумарно на финала ще плати повече лихви и такси на банката, отколкото ако не удължи изплащането на заема, но пък ще остане изряден в обслужването и така ще запази добрата си кредитна история, която ще му позволи по-лесен достъп до финансиране в бъдеще . При криза клиентът може да провери също дали е възможно да договори с банката за определен период - например 6 месеца или една година, да премине на гратисен период, което също ще доведе до намаляване на месечните вноски.

Финансови експерти изчисляват, че ако клиент има финансова възможност и договори вдигане на вноската по заема му, може да го изплати в по-кратък срок и да спести разходи за лихви и такси. Те смятат, че е добре също да се интересува на какви лихвени нива отпуска кредити банката, която го е финансирала, за да може, ако те паднат под договорената с него лихва, да поиска промяната й. За да оценят дали си струва да предоговорят условия по кредити, хората просто трябва да съпоставят спестените средства при подобна стъпка с разходите, които я съпътстват, като такси и др.

Пример !
Изтеглилите сте ипотечен кредит от 50 000 евро за 30 години. След като сте го изплащали в продължение на пет години, по него е останала главница 46 626.4 евро. Ако продължите да го изплащате по предварително одобрения погасителен план, месечната вноска по заема ще остане 309.16 евро, а сумарно за останалите 25 години ще платите на банката лихви и такси общо за 49 071 евро. Ако обаче се договорите с банката при равни други условия да изплатите остатъка от главницата за 15 години, месечната ви вноска ще се повиши на 400.8 евро, а общо за този период ще платите лихви и такси за 27 525 евро. Ако към този разход добавите и таксата за предоговаряне, която ще платите на банката - 1% върху остатъка по главницата към този момент или 466.26 евро, ще излезе, че при този пример ще спестите 21 079.74 евро от лихви и такси, ако върнете заема по-бързо от договорения първоначално срок.

 

Георги Костадинов - консултант на списание ИМОТ ДНЕС

по кредитирането и финансирането

 


 Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

razbirach: 2012-06-16 14:27:32 |

Интересно написана статия, но аз четох и други мннения по въпроса с предоговарянето, напр. ето това http://www.draftis.com/novini/predogovaryaneto-na-kredita-vi-prevrushta-v-bankov-rob.html

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии