Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

SG ЕКСПРЕСБАНК

Връщане обратно в списъка с банки

 

 

SG ЕКСПРЕСБАНК                                            
9000 Варна, бул. “Вл. Варненчик” 92
тел. 052/ 66 00, факс 052/ 601 324
http://www.sgexpressbank.bg

SG Експресбанк е единствената банка с централа във Варна. Банката е приватизирана и закупена от френската “Сосиете Женерал”. Банката има 41 клона и офиси в цялата страна.

Общи положения
SG Експресбанк предлага финансиране на инвестиции или средства за оборотен капитал в левове и в чуждестранна валута.

Кредитиране
SG Експресбанк отпуска заеми на средни и големи български или международни компании с добри финансови резултати в дейността си и добро позициониране на пазара.
Обезпечения по кредитите
•    Могат да бъдат приемани следните видове обезпечения или комбинации от тях, при условие че не нарушават текущите разпоредби и осигуряват достатъчно покритие:
•    ипотека на недвижими имоти;
•    залог на машини и оборудване;
•    залог на стоки и материали;
•    гаранции, издадени от банки, приемани от SG;
•    гаранции, издадени от компанията-майка.
Необходими документи за кандидатстване за кредит
Във връзка със сключването на кредитната сделка SG Експресбанк изисква от своите клиенти сведения за:
•    правен статут;
•    общо финансово състояние;
•    обект на кредитирането (гарантирането);
•    предмет на обезпечението;
•    икономическа свързаност.
Видове заеми
SG Експресбанк ви предлага възможности за ползвате следните видове кредити:
•    Кредити за оборотни средства
•    Овърдрафт по разплащателна сметка
•    Револвиращ кредит
•    Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план
•    Инвестиционни кредити

Кредити за оборотни средства
Цел на кредитите за оборотни средства
SG Експресбанк ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с ежедневната ви стопанска дейност:
•    придобиване на суровини и материали;
•    закупуване на стоки в оборот;
•    закупуване на други краткотрайни активи;
•    покриване на текущи разходи.

Видове кредити за оборотни средства
Овърдрафт по разплащателна сметка
Кредитно споразумение, по силата на което банката дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателната сметка до определена кредитна граница при предварително уговорени условия:
•    прилаган лихвен процент;
•    срок за възстановяване;
•    форми на разплащане с трети лица;
•    обезпечение.
Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план
Договор за банков кредит, по силата на който вие получавате възможност да ползвате парична сума за определена цел и при предварително фиксиран погасителен план и други уговорени условия и срок.
Револвиращ (възобновяем) кредит
Договор за банков кредит, по силата на който вие получавате възможност в определен срок да ползвате неколкократно кредитни средства до определен размер, като погасявате частично или изцяло задължението си с правото да теглите нови кредити до определен размер.
Срокове
Кредити за оборотен капитал обикновено се отпускат за период от 12 месеца.

Финансиране на зърнопроизводители срещу складови записи
SG Експресбанк предлага също така и финансиране на зърнопроизводители и търговци на зърно срещу складови записи.
Този кредит дава възможност на зърнопроизводителите сами да определят момента за закупуване и продажба на зърното, когато цените са най-изгодни за тях.

Инвестиционни кредити
Цел на инвестиционното кредитиране
SG Експресбанк предлага заеми за придобиване на дълготрайни активи:
•    закупуване на предприятия;
•    покупка на дялове и акции;
•    ново строителство, реконструкция и разширяване;
•    проектно финансиране.
Срокове
Срокът на инвестиционните заеми може да достигне до 7 години.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии