Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Pension Plan заемът - предпочитаният от self-employed купувачи interest only mortgage

Източник: BG BEN
   

ISA и Pension заемите са със сложно устройство, препоръчва се съвет от специализиран финансов съветник преди ползването им, четири са основните видове лихвени проценти по заема

След като Ви запознахме с гарантирането на mortgage-заем посредством Endowment policy, в този брой ще Ви представим и останалите начини, чрез които може да гарантирате interest only mortgage. ISA и Pension Plan са финансови инвестиции, работещи на принцип, сходен с този на Endowment. И при двата вида инвестиции заемоползвателят се задължава да отделя определена месечна сума за закупуване на акции, облигации или инвестиране в пенсионни фондове, с крайната цел вложените средства да бъдат достатъчно да изплатят mortgage-сумата при изтичане срока на заема.
При ISA Plan парите на заемоползвателя се инвестират в акции, дялове и ценни книжа посредством т.нар. ISA (Individual Saving Account) спестовна сметка. По този начин на заемоползвателя се дава възможност да влага парите си без да се налага да плаща данъци върху пазарната печалба от закупените ценни книжа. Системата на функциониране на ISA и обезпечаването на жилищния заем чрез натрупаните по ISA сметката средства е изключително комплицирана. Много често mortgage-заемът и ISA инвестицията са обединени в един финансов продукт и отпускането на жилищния заем е свързано с определени инвестиции по ISA-финансовия план.
Повечето заемоползвателите избягват ISA продуктите, когато договорират своите mortgage заеми. Ако все пак сте решили да ползвате този продукт е задължително предварително да се консултирате с независим финансов съветник.
Последният interest only mortgage, на който ще спрем Вашето внимание е т.нар. Pension Plan. При него имате възможността да ползвате затраховка Живот т.е. избягва се угрозата имота да бъде продаден за погасяване на заема в случай на смърт. При Pension Plan месечните вноски постъпват по пенсионни фондове, който също не се облагат с данъци върху печалбата и дивидентите. Натрупаното по пенсионния фонд може да се използва за покриване на жилищния заем при изтичане на периода на ползване. Тези средства представляват необлагаеми финанси, който са на разположение на инвеститора. Ако баланса на фонда позволява, инвеститорът може да ползва и месечни пенсионни надбавки, платими чрез фонда. Много самостоятелни търговци (self-employed) ползват Pension Plan Mortgage, защото така натрупват и средства за бъдеща пенсия. Самонаетите сами се осигуряват и решават какви средства да инвестират по своя Pension Plan. Препоръчително е преди да инвестирате в такъв фонд да потърсите съвет от компетентен mortgage или финансов специалист. Предимствата са очевидни тъй като ако инвестицията генерира голяма печалба, то дори и след изплащането на mortgage-заемът по пенсионната Ви сметка ще остане значителна сума средства. С Pension Plan ползвате и значителни tax-benefits, което може да Ви спести голяма данъчна сума за времето през което правите месечни вноски във фонда.
Недостатъците на пенсионно осигурения mortgage обаче също не бива да бъдат подминавани с лека ръка. Ако инвестицията Ви се окажа неизгодна в бъдещи периоди и набраната сума е недостатъчна за погасяване на mortgage, може да изпаднете в неблагоприятна ситуация при изтичане срока на ползвания заем. Ако сумата, която не достига е голяма, може да се наложи да се разделите с жилището, в което сте живели вече толкова години. Препоръчително е да проверявате текущото състояние на фонда и да уведомявате периодически заемодателят си при евентуални промени. Ако печалбите по инвестицията не достигат планираното е добре да увеличите месечните вноски по пенсионната си полица или да се огледате за инвестиране в друг продукт, който да Ви помогне с изплащането на mortgage-заема. Друго неудобство при пенсионната полица са глобите, които трябва да платите ако поискате сумата по инвестицията да Ви бъде изплатена преди изтичане срока на полицата. При някои от тези инвестиционни проекти, заемодателят няма право и възможност да следи развитието по инвестиционната Ви полица и при изтичане на mortgage да се окаже, че средствата по Вашата ISA или Pension полица са недостатъчни. Често срещано явление при заемоползвателите е да не знаят или просто да забравят, че натрупаните от инвестицията средства са изключително за погасяване на жилищния заем.
Всеки mortgage-заем се характеризира и със специфичен процент, при който е изчислена месечната лихва. Различаваме четири типа лихвени проценти – фиксиран(fixed), затворен отгоре(capped), намален(discounted) и т.нар. tracker mortgage:
- фиксиран процент – лихвеният процент не се променя по време на срока, за който е отпуснат заема
- затворен отгоре – максималният лихвен процент, който може да се наложи да платите е фиксиран
- намален – намалено ниво на лихвения процент за определен период
- tracker mortgage – лихвеният процент по mortgage се определя според основната месечна лихва, фиксирана от Bank of England
Повече за видовете лихви по mortgage ще имате възможност да прочетете в нашия следващ консулт по темата.


 Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии