Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Още медузи в дебрите на общинската администрация на Варна

Главният архитект на Варна, арх. Петър Йорданов, който привидно доказа компетентността си на проведения конкурс, не е наясно със състава на експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ на Община Варна, въпреки че негова е отговорността да координира и контролира този съвет, съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗУТ. 

На въпрос зададен със заявление за достъп до информация, членове ли са на ЕСУТ при община Варна, представители на Съюза на архитектите в България /САБ/ и представители на Камарата на архитектите в България /КАБ/, той е отговорил с „Да”. От челната страница на протоколите на ЕСУТ, обаче става ясно, че такива представители в състава на ЕСУТ няма. Същото се потвърди и от събраните доказателства по адм. дело 394/2010г. заведено във връзка със същото заявление за достъп до информация. (Заявлението: http://www.sopa.bg/news.php?extend.88.33)

Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна представи на Административен съд Варна, кореспонденция според, която става видно, че в отговор на  запитване от община Варна от 20.02.2007г. в лицето на главния архитект тогава Иван Трендафилов, Камарата е определила за свой представител в ЕСУТ - арх. Владимир Попов, съгласно чл. 6 ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ. Писмото за това е изпратено на 24.10.2007г. до кмета Кирил Йорданов, с копие до главния архитект Иван Трендафилов и директор дирекция „АГУП” арх. Лиляна Куцарова.
Съюзът на архитектите в България – Дружество Варна със свое писмо до кмета Кирил Йорданов от 03.12.2008г. също е определил свои  представители в ЕСУТ, а именно арх. Юлия Железова и арх. Калина Павлова. Съюзът обръща внимание на съда, че отговор на това писмо от Община Варна, не е получаван и съответно САБ Варна няма представители в състава на ЕСУТ при община Варна за целия период до датата на писмото издадено от гл. архитект Петър Йорданов на 22.01.2010г.

Експертният съвет по устройство на територията при община Варна е основният консултативен орган, който допуска изработването на градоустройствени проекти, одобрява ги, разглежда жалбите по тях, одобрява инвестиционни проекти и т.н. Кметът и Общински съвет Варна издават заповеди и решения за одобряване на градоустройствените разработки едва след като те бъдат приети от експертния съвет, както е съгласно чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. За разлика от експертния съвет по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който разглежда проекти само по крайбрежието, експертния съвет /ЕСУТ/ по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за който са установени нередностите, заседава най-малко два пъти всяка седмица и разглежда всички територии на Община Варна.

За съжаление въпреки проведения конкурс за главен архитект, въпреки наличието на длъжността директор дирекция „АГУП”, заета от арх. Лиляна Куцарова, в помощ на дейността по координация и контрол на ЕСУТ,  въпреки заявените словестно желания на кмета Кирил Йорданов за качествен контрол над строителството и развиване на качествена градска среда, въпреки наличието на заместник кмет по строителството в негова помощ, арх. Венелин Жечев, повече от година експертния съвет на община Варна взема решения без браншово и неправителствено представителство в него, а главният архитект не е наясно и нехае за това. Как да си обясним тази ситуация?

Ако приемем, че конкурсът за главен архитект е бил честен се питаме, защо толкова компетентен човек като главния арх. Петър Йорданов има това поведение? Или може би не иска да се кара с кмета и изпълнява всичките му законни и не до там законни нареждания, защото е важно гл. арх. и кмета да работят като един екип, както каза арх. Георги Минчев по време на конкурса за главен архитект? Това поведение на арх. Петър Йорданов обаче може да му донесе не до там добри резултати и дори да му се наложи да понесе той отговорностите пред закона.

Ако приемем, че конкурсът за  главен архитект не е бил дотам честен се питаме, кой е в основата на манипулациите? Самият кмет ли, Кирил Йорданов, или назначените от него хора - заместник кмета арх. Венелин Жечев и директор дирекция „АГУП”  арх. Лиляна Куцарова? А може би всички заедно?

Така или иначе при създалото се внимание към проблемите на градоустройството във Варна през последната година от страна на обществеността, а също и от страна на самия кмет Кирил Йорданов и при провеждането на конкурс за длъжността главен архитект, грешките и пропуските на администрацията относно експертния съвет на община Варна не биха могли да бъдат в резултат на небрежност!

 

Дали пък тогава няма още медузи плуващи в дебрите на общинската администрация или направо акули ?


арх. Калина Митева-Павлова

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии