Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Неоспорим факт: Кризата накара българина да пести

Общият доход средно на лице от домакинство през септември 2009 г. е 315,54 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 4,3%, показват данните на Националния статистически институт. За същия период общият разход на лице от домакинство е 300,82 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 2,7%, допълват от статистика. Така като се извадят разходите от приходите остават 14,72 лв

Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 80,2%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходните месеци на тази година.
 

Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, както следва:
На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 162,32 лв. средно на лице от домакинството, което е с 2,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 51,4%.
 

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 5,5 процентни пункта и съставлява 28,7% от него. През септември 2009 г. спрямосъщия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват-от 70,19 лв. на 90,69 лв. средно на лице от домакинство или с 29,2%.
 

През септември 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват с 0,6 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година, като достигат 21,23 лв. средно на лице от домакинство. Те заемат 6,7% от структурата на общия доход.
 

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през септември 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 47,8%, като достигат 11,07 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0,9 процентни пункта и представлява 3,5% от неговата структура.
 

Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище-енергия, горива и вода и др., които представляват 55,1 % от всички разходи.
 

Измененията, които се наблюдават в структурата на общия разход са, както следва:

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. През периода се наблюдава увеличение на тези разходи с 0,8% и през септември 2009 г. те са 105,93 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 0,6 процентни пункта и представлява 35,2% от него през септември 2009 година.
 

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) нарастват от 52,72 лв. през септември 2008 до 59,78 лв. през септември 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита увеличение с 1,9 процентни пункта и достига 19,9% от него през септември 2009 година.
 

Разходите за здравеопазване нарастват с 10,3% през септември 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 12,81 лв. средно на лице.
Делът им в общия разход е 4,3 %, което е с 0,4 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.
 

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 16,2% и достигат 29,51 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 12,0% на 9,8%.
 

Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 10,1 % и през септември 2009 г. те възлизат на 13,97 лв. средно на лице от домакинството.
Техният относителен дял в общия разход е 4,6 %, което е с 0,3 процентни пункта повече в сравнение с септември 2008 година.
 

Разходите за облекло и обувки намаляват с 16,2% и през септември 2009 г. те са 11,50 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3,8%, което е с 0,9 процентни пункта по-малко в сравнение със септември 2008 година.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии