Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Каква е процедурата за преустройство на помещение? Могат ли да се променят одобрени ...

Каква е процедурата за преустройство на помещение? Могат ли да се променят одобрени инвестиционни проекти преди издаването на разрешението за ползване на строежа?

Отговор от ДНСК

След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрените инвестиционни проекти се допускат само в обхвата на така наречените съществени отклонения по чл.154, ал.2,т.5,6,7 и 8 от ЗУТ.

Преценката за допустимост на измененията следва да бъде направена от проектанти имащи пълна проектантска правоспособност, както и от лицето , което ще извършва оценка на съответствието на проекта и от главния архитект на съответната община , който ще одобри проекта.

Измененията се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие от страна на заинтересованите лица по чл. 149, ал.2 на ЗУТ.

Допуснатите изменения се отбелязват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се определят като допустими ( допускат се ) преди реализирането им.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии