Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Имотите и нотариуситеАвтор: Зорница Манолова


През декември 2007 г.Центърът за европейско законодателство и политики към университета в Бремен публикува изследване за пазара на нотариални услуги[1]. То включва 21 държави и предоставя детайлна информация за съществуващите регулации в страните-членки на ЕС.

За да се извърши сравнението и оценката на различните системи на регулиране в тези страни, най-общо могат да се обособят четири регулативни модела:

Традиционната силно регулирана латинска нотариална система се прилага в множество страни в континентална Европа като Испания, Португалия, Франция, Италия, Люксембург, Белгия, Германия, Полша, Словения и Австрия. Гърция също може да бъде включена в тази група, но тя по-скоро се класифицира като хибридна система. Моделът се характеризира с много регулации, фиксирани цени и други ограничения.
Не толкова регулираната холандска нотариална система представя по-модерна визия на нотариусите като частни предприемачи, изпълняващи обществени задачи. При този модел няма фиксирани такси и стриктни пазарни ограничения.
Т. нар. Адвокатска система, съществува във Великобритания, Ирландия, Чехия, Словакия и Австрия (където нотариусите и адвокатите имат силно присъствие на пазара) и е застъпена в Унгария. Тя се характеризира с качествен контрол на лицензирането и професионалните изпити и по-ниски нива на регулиране.
Скандинавската система засяга агентите на недвижими имоти в Швеция, Финландия и Дания. Тя също не е строго регулираща професията.
Изследването представя убедителни доказателства, че по-малко регулираните системи водят до по-добри резултати за потребителите що се отнася до цените на услугите и по-големия избор. От друга страна няма доказателства, че по-силните регулации и по-високите цени са свързани и с по-добро качество на услугата. От четирите разглеждани модела на регулиране латинската система, която е и с най-много регулации, показва най-ниски резултати - по-висока цена на транзакциите, по-големи такси, изкривяване на доходите на нотариусите. При моделите с по-ниска степен на регулиране се наблюдава повече иновативност и подобрени технологии, по-ниски такси и по-добро обслужване.

В практиката се наблюдават регулации от всякакъв вид - бариери за достъп, минимални и максимални цени, ограничения за рекламиране на дейността. Подобни ограничения са в разрез с принципите на пазарната икономика и подкопават и изкривяват конкуренцията. Когато бъдат избегнати и превъзмогнати, пазарът сам ще определи цената на услугата и предоставянето й. Това се отнася както до всички държави, така и до всички страни-членки, в частност и България.

Българските нотариуси имат огромен брой ограничения - изискване за брой нотариуси на брой хора, пожизнено право за практикуване, фиксирани цени за административни услуги, забрана за реклама, задължителен стаж, членство в Нотариалната камара, българско гражданство. Третирането на нотариусите не прави изключение от другите свободни професии като тези на адвокатите, счетоводителите, одиторите, инженерите, фармацевтите, архитектите.

Световната практика показва, както е заключено в изследването, че премахването на ограниченията ще доведе до множество улеснения. Потребителите ще могат да получат по-евтини и по-качествени услуги, заради наличието на конкуренцията, която ще стимулира нотариусите да се развиват и повишават качеството на услугата.

За да се постигне по-голяма ефективност и по-добро осигуряване на тази услуга, могат да бъдат отправени следните препоръки:

Да се премахнат фиксираните цени като минимална и максимална такса за услугата. По този начин цената ще се определи от пазара т.е. от търсенето и предлагането и ще се уравновеси, за да е приемлива за всяка страна. Както доказва и споменатото изследване, цената дори ще се понижи в сравнение с тази при съществуващи регулации.
Изискването за брой нотариуси на брой хора ограничава избора на потребителите и свободната конкуренция между предлагащите услугата. При по-голяма конкуренция нотариусите ще имат повече стимули да се развиват и да повишават качеството на услугата. Иновативността в тази група ще се увеличи.
Една от регулациите се отнася до задължителния стаж на нотариусите и пожизненото право за практикуване. Това ограничава младите хора, които за първи път навлизат в професията. Те биха могли да покажат професионалните си качества в условията на свободна конкуренция. Пазарът сам ще избере най-добрите и ще ги възнагради.
Условието за задължително българско гражданство не отговаря на принципите на пазарна и отворена икономика. Ако то бъде премахнато, конкуренцията ще се увеличи, а това води до усъвършенстване на тези, които се опитват да продават продукт или услуга. Друг положителен резултат би могъл да бъде внесеният опит и добри практики от други страни.
В България, за да може един нотариус да практикува професията си, той трябва да членува в Нотариална камара. Добър е вариантът на доброволното сдружаване на определени групи хора, но когато това стане условие и трябва задължително да се плащат различни такси и глоби, не би могло да се говори за свобода.
Забраната за реклама на услугите на нотариусите няма смисъл. Все пак, ако някои започнат да се рекламират, останалите в сектора ще понижат цените, за да отговорят на потребителските желания. Ако по-голямата част рекламират, клиентите ще бъдат по-добре информирани и ще могат да изберат според предпочитанията си. В момента потребителите нямат нужната информация за този пазар, за да намерят най-добрия начин за получаване на нотариални услуги.
Посочените причини показват, че е необходимо незабавно премахване на всички пречки пред започването и развитието на професията. Неведнъж е доказано, че регулациите пречат, а не помагат както на предлагащите продукт или услуга, така и на потребителите, които се нуждаят от тях. Изследването на Центъра за европейско законодателство и политики още веднъж го потвърждава.


Източник: Институт за Пазарна икономика

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии