Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Икономика


1. Отраслова структура

Икономиката на Варненския регион е добре представена на национално ниво чрез произведен брутен вътрешен продукт, представляващ 5,4% от националния. Областта се нарежда на трето място в страната по вложени чуждестранни инвестиции на глава от населението.

Дялови пропорции в икономиката на областта: 40% промишленост, 25% транспорт, 10% туризъм, 15% търговия, 10% строителство.

Водещи за регионалната икономика са секторите селско стопанство, туризъм, производство главно на химикали, корабостроене и ремонт, хранителна промишленост и производство на електроуреди.

Община Варна е със значителен икономически потенциал, а свързаната с него инфраструктура е много добре развита. По структура икономиката е силно диверсифицирана. 

Разпределение на нетните приходи по продажби по отраслови сектори:

Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Във Варна най-силно са развити два клъстера: този на морската и туристическата индустрия. На територията на общината има предприятия също така от подотраслите металургия и машиностроене, хранителна промишленост, шивашка промишленост, електротехника, обувна промишленост, производство на строителни материали и строителство, мебелна промишленост.

Морска индустрия:

Варненска корабостроителница - построени са над 800 кораба за последните 90 години.

Институт по корабна хидро- и аеродинамика;

Кораборемонтен завод Одесос АД, - най-големият и най-добре оборудван кораборемонтен завод в България, подходящ за сух док на кораби до 35 000 dwt и плаващ ремонт на кораби до 150 000 dwt; Собствен персонал 1000 души, подизпълнители - 500.

Параходство БМФ - най-големият национален морски превозвач, държавна собственост. Разполага с танкери, контейнеровози, кораби за масови и генерални товари, фериботи с общ тонаж 1 810 000 dwt. Осигурява около половината приходи в региона, и 90% от приходите от транспортния сектор в региона. Реализира 20% от вноса и износа за България.

Корабно машиностроене АД - произвежда корабно оборудване. Има произведено палубно оборудване за над 190 кораба, и 75 000 тона метални конструкции.

Туризмът е един от основните отрасли в структурата на икономиката на община Варна. Курортните комплекси "Златни пясъци", 'Св. Константин и Елена", "Ривиера" и "Слънчев ден" са световноизвестни, а три от тях са печелили наградата Син флаг за най-добър плаж. Курортите предлагат множество възможности за спорт, балнеолечение и развлечения. Потенциалът на общината за този отрасъл се характеризира с уникалното съчетание от природни ресурси (плажове, минерални води) и културно историческо наследство и традиции.

Цените на туристическите услуги в България са конкурентноспособни в сравнение с тези в Хърватска, Гърция и Испания. Нараства търсенето на Wellness и Spa услугите, както и обема на търсене в месеците извън активния сезон. Във Варна има и предпоставки за развитие на здравен, културен и екотуризъм.

На територията на общината има 245 хотела, които разполагат с над 49 хил. легла. През 2003 г. в средствата за подслон на територията на община Варна са пренощували общо 517 хил. души, от които чужденци са 382 хил. Пренощувалите само в хотелите са 514 хил., от тях - 382 хил. чужденци.

Средства за подслон
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Средства за подслон - брой легла
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Реализирани нощувки 
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

По значими дестинации реализираните нощувки се разпределят както следва: Германия 1 723 хил., Великобритания 320 хил., Русия 286 хил., Израел 147 хил., Швеция 122 хил., Финландия 121 хил. 

Реализирани нощувки по дестинации за 2003 г. 
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Ръстът на направените инвестиции в общината през последните три години, изразен чрез показателя " Разходи за придобиване на ДМА" има следната динамика:

Нарастване на разходите за придобиване на ДМА 
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

От посочените данни се вижда, че има стабилен растеж на инвестициите, които за четири години са нараснали с 2,5 пъти.

Разходите за придобиване на ДМА през 2003 г. са разпределени както следва: 
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Нарастване на регистрираните чужди инвестиции
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Може да се направи извода, че икономиката на Варна преодолява стагнацията и стабилно се преструктурира. Налице са предпоставки за успешно бъдещо развитие в пазарни условия.

2. Банки

Развитата банкова система на територията на община Варна е предпоставка за изграждането на ефективен и конкурентноспособен частен сектор за производство, дистрибуция и потребление на финансови услуги. Богатият опит и разнообразният набор от предлаганите услуги прави банките сигурен партньор на всеки потенциален български и чужд инвеститор.

На територията на Община Варна са открити следните банки и банкови клонове:

БНП Париба България АД
Булбанк АД
Българо-американска кредитна банка АД
Българска народна банка
Демирбанк България АД
ДЗИ Банк АД
ДСК ЕАД
Емпорики банк
Инвестбанк АД
ИНГ Банк Н. В.
Корпоративна търговска банка
Международна банка за търговия и развитие АД
Обединена българска банка
Общинска банка АД
Пиреос банк
Пощенска банка
Прокредит банк България АД
Първа източна международна банка АД
Райфайзен банк България ЕАД
SG Експресбанк
Сибанк АД
ТБ Юнионбанк АД
Токуда банк АД
Търговска банка Алианц България АД
Хеброс АД
HVB Банк Биохим
Централна кооперативна банка АД
ЧПБ Тексимбанк АД

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии