Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данък сгради скачаЗа увеличаване на общинските приходи предложения за изменение в Закона за местните данъци и такси предвижда увеличаване на горната граница на данъка върху недвижимите имоти–от 2 на хиляда на 2,5 на хиляда.
 

Повишава се и горната граница при данъка при възмездно придобиване на имущество–от 2,5 на сто на 3 на сто.
 

Това са някои от предложените промени в законите за данъците върху доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане, за местните данъци и такси, за данъка върху добавената стойност и за акцизите, приети на заседанието на правителството в сряда.
 

Тъй като голяма част от недвижимите имоти в населените места от ниска категория остават извън обхвата на облагане е предложено намаляване на прага за необлагането им-от 2520 лв. на 1680 лв.
По този начин ще бъдат увеличени приходите в малките населени места с цел подобряване на инфраструктурата им.
 

Предвижда се минимален срок от 3 години за притежаване на жилище, доходът от което да не бъде облаган при продажбата му. В момента нормативната уредба позволява продажба, от която доходът е необлагаем, да се осъществи дори още в деня на закупуването.
 

Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за предприятия, извършващи големи инвестиции във високи технологии и инфраструктура, селско стопанство, преработвателна промишленост, производство.
Досега теоретично те имаха възможност да не внасят корпоративен данък за пет години, ако са инвестирали поне 10 млн. лв.
 

Това облекчение беше прието в края на 2008 г. До момента обаче то не заработи, защото според европейското законодателство то представлява държавна помощ и за прилагането му е необходимо специално положително решение на Европейската комисия.
 

Ставките за облагане доходите на физическите лица и данък печалба остават 10%.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии