Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Човешки ресурси


1. Демографска характеристика

Населението на община Варна е 320 хил. души, от които 156 хил. мъже и 165 хил. жени. (4,09 % от населението на страната). За периода 1997-2003 населението на община Варна се е увеличило с 4,6%, докато това на България е намаляло с 5,8%.

Разпределението на населението по възраст е:
Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта, демографска характеристика на Община Варна

За община Варна за 2003 г.
брачността е 5,2 ‰,
раждаемостта - 9,7 ‰,
смъртността - 10 ‰,
естественият прираст - 0,3 ‰.


Разпределението на населението по населени места за 2003г. е следното:

   (в хиляди души)
 Варна   312
 Звездица   1
 Казашко   0,3
 Каменар   2,4
 Константиново   1,3
 Тополи   3


2. Пазар на труда

Средната годишна заплата на наетите по трудово правоотношение във Варна през 2003 е 3242 лв.

Безработица и заетост в община Варна

 Показатели  мярка  2003 г.
 Равнище на безработица  %  6,6
 Икономически активни лица  хил.  159,7
 Регистрирани безработни  хил.  10,4
 Мъже  хил.  3,7
 Жени  хил.  6,7
 Продължително безработни над 1 г.  хил.  3,6


За 4 години (от 2000 до 2004) броят на икономически активните лица се е увеличил със 7%, а равнището на безработица е намаляло 2 пъти (от 11,7% през 2000 г. до 5,26% през 2004 г.). 64% от безработните са жени.

3. Образование и наука

- във Варна има висококвалифицирани кадри, които говорят чужди езици, като само завършилите езикови гимназии са 600 годишно.
- 5 000 студенти завършват годишно във Варна.
- 25% от трудоспособното население са висшисти - 53 хиляди души.
- 50% от трудоспособното население са завършили средно образование - 106 хиляди души.
- Заплащането на труда е ниско и изгодно за инвеститора в сравнение с това в ЕС.

Учебни заведения:
- 12 професионални училища, в които се обучават 8 хил. ученици по 72 специалности
- 5 частни професионални гимназии
- 53 общообразователни училища
- 3 специални училища
- 2 СПТУ
- 18 техникуми, професионални гимназии и у-ща по изкуствата
- 8 университета, специални институти, колежи, сред които Икономически Университет, Медицински Университет, Технически Университет, Варненски Свободен Университет, Висше Военноморско Училище, Институт за международен туризъм, Институт за хидро и аеродинамика, Институт по океанология, Институт по металознание към БАН, Институт по воден транспорт, Институт по рибарство и аквакултури.
- брой студенти - 28 хил.
- брой преподаватели - 2100 
 

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии