Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БАНКА БИОХИМ АД Варна

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

БАНКА БИОХИМ АД                                        

9000 Варна, бул. “Княз Борис І” 48

тел. 052/ 600 150, 221 067, факс 052/ 600 151

http://www.biochim.com

 

Обща информация

Банката е създадена през септември 1995 година, при консолидирането на ТБ Биохим, ТБ Софиябанк и ТБ Сердика. Банка БИОХИМ е регистрирана на 13 септимври 1995 г., като получава пълен банков лиценз за банкови операции в страната и чужбина, издаден от БНБ на 4 септември 1995 г.

 

ТБ БИОХИМ АД  извършва следните банкови услуги:

 

•    Откриване и обслужване на клиентски сметки в национална и чуждестранна валута.

 

•    Касови операции:

 

•    - внасяне на суми в брой в национална и чуждестранна валута;

 

- теглене на суми в брой в национална и чуждестранна валута;

 

- обработка на суми в брой в национална и чуждестранна валута;

 

- покупко-продажби на валута.

 

•    Разплащания:

 

•    - преводи (трансфери) в национална и чуждестранна валута;

 

- инкасо в национална и чуждестранна валута;

 

- чекове в национална и чуждестранна валута;

 

- акредитиви в национална и чуждестранна валута;

 

- рамбурси;

 

- MoneyGram;

 

•    Гаранции и поръчителства в национална и чуждестранна валута.

 

•    Кредитиране в национална и чуждестранна валута.

 

•    Операции с електронни дебитни и кредитни карти и електронни идентификационни фирмени карти.

 

•    Операции с ценни книжа.

 

•    S.W.I.F.T.

 

•    Други услуги и операции.

 

Потребителско кредитиране

 

Банката предоставя потребителски и ипотечни кредити.

 

Условия за предоставяне на потребителски кредит:

 

-    организацията, в която работи кредитополучателят, да се обслужва от банката;

 

-    да има съставен погасителен план;

 

-    предоставянето на банковия кредит става по дебитна сметка.

 

При потребителското кредитиране се изискват поръчители и/или да бъдат блокирани сметки на същата фирма.

 

Кредитите са с матуритет до една година, размер до 3000 лв. и лихвен процент = ОЛП+12, но по-малко или равно на 15%.

 

Ипотечни кредити:

 

-    размер до 15000 лв.;

 

-    отпускат се за срок най-много 24 месеца, като е възможен 4-месечен гратисен период;

 

-    условия:

 

o    за физически лица – кредит се отпуска за закупуване на недвижим имот, обзавеждане или ремонт;

 

o    за юридически лица – кредит се отпуска за дооборудване и строително- монтажни работи;

 

-    лихви – лихвеният процент по тези кредити се формира по формулата: ОЛП + 12, но по-малко или равно на 15%.

 

Корпоративно кредитиране

 

БИОХИМ предоставя:

 

-    оувърдрафт – от 3 месеца до 18 месеца;

 

-    оборотни кредити – с погасителен план;

 

-    инвестиционни кредити  за период от 3, 5, 7 години с разрешен до 1 година гратисен период.

 

Кредитите се предоставят при лихвени равнища, получаващи се по формулата: ОЛП+12, но по-малко или равно на 15%

 

Изисквания:

 

-    бизнес план;

 

-    бизнес история и осъществявана дейност за две години назад;

 

-    фирмата да не е на загуба.

 

Няма дейности, който не се кредитират.

 

Обезпечения:

 

-    ипотека на недвижим имот;

 

-    залог на недвижимо имущество.

 

Обезпеченията се преоценяват от оценител на банката.

 

Такси и комисионни при предоставяне на кредити:

 

-    такса проучване – за кредити до 20 000 лв. таксата е 20 лв., а над 20000 лв. е 0,5% върху размера на кредита, но не повече от 500 лв.;

 

-    такса за управление – дължи се след разрешаване на кредита и в размер на 1%;

 

-    такса за ангажимент – 0,2% от неусвоената част;

 

-    такса при предсрочно погасяване на кредиа.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направиха Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖИ", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВEТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии