Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БЪДЕЩЕТО НА СРЕБРОТО, ЗЛАТОТО И ДОЛАРА

 

Среброто отбеляза значителен ръст на цената си на световните борси от 6.09 щатски долара за унция през юни 2004 г. до сегашните 12 долара за унция, като максималната котировка през май 2006 г. достигна 15 долара за унция. По темповете си на ръст на цената през 2005 г. – почти 35% увеличение, среброто надмина два пъти златото, отбелязало увеличение на цената от 18%. Сега някои инвеститори се питат дали този максимум не е върхът и ако не е, до какви стойности може да се повиши цената на среброто?

За да се даде отговор на този въпрос, следва да се разгледат фундаменталните особености на метала и тогава да се правят прогнози за бъдещето движение на цената му.
Между златото и среброто има основно различие- търсенето на златото се базира единствено на желанието на хората да го притежават като инвестиция (за сигурност и печалба) и като разновидност – под формата на ювелирни изделия. Много малка част от добитото злато се потребява и изчезва безвъзвратно. В този аспект златото е коренно противоположно на среброто, което е предимно индустриален метал и значителна част от него се консумира и се губи безвъзвратно, така както се губят стоманата, цинка, медта и други метали.
От друга страна, аналогично на златото, част от добитото сребро се акумулира за печалба и сигурност, а друга част съществува под формата на ювелирни изделия. Значителна част от златото на инките, от времето на Клеопатра и походите на Александър се е запазило във форма, която позволява металът да бъде отделен. Причини за това са както инертността на златото, което не реагира с други вещества, така и икономическата – поради високата си стойност златото практически не се губи и само малка част от него се губи безвъзвратно. Годишният добив на злато е минимален по отношение на вече акумулираното количество и като се вземат пред вид загубите на метал, общото количество на златото се увеличава много бавно. Промените на цената му се предизвикват изключително и само от флуктоацията на желанието на инвеститорите да притежават злато.

Унциите сребро се добиват и консумират в значително по големи количества, които в момента са съизмерими със среброто, което се пази в складовете, а цената му зависи както от съотношението между търсенето и предлагането за индустриални цели, така и от търсенето на среброто като финансов актив – за инвестиция. Използуването на среброто в индустрията е широко и полето му на приложение се раширява с всеки изминат ден.То е най добрия проводник на топлина и електричество и е на второ място след златото по пластичност. Използува се широко във фотографията, при ел. контакти, за катоди на батерии, лагери, проводници и др. Бактерицидните свойства на среброто се използуват при очистването на вода и въздуха на климатичните инсталации. В последно време се рекламират хладилници, които не допускат развитие на бактерии и перални със сребърно покритие, които перат без перилни средства. И докато индустриалното търсене на среброто се увеличава благодарение на новите пазари в Китай и Индия, от 80-те години насам инвестиционното търсене на среброто винаги е било незначително, но това се променя и най-важното свидетелство за тази промяна е специализирания сребърен фонд на Барклийз, който се търгува на борсата от тази година.

Повечето мини, добиващи сребро са всъщност оловно-цинкови или медни мини, а също така златно-сребърни мини, при които среброто е страничен продукт. По този начин се добива между 70 и 80% от общото количество сребро всяка година. Поради тази причина продукцията и предлагането не зависят особено от цената на метала. Мините, добиващи само сребро работеха на загуба до 2003 г. От друга страна ниските цени на среброто не водеха до спиране на добива му – цените на основните добивани метали – мед, олово и цинк определят производството на тези мини и на свой ред от него зависи предлагането на сребро. Голямото търсене на основните метали през последните години, комбинирано с високи цени, включително и на среброто е гаранция, че предлагането на сребро ще се увеличи.По последни данни, за първи път от 1989 г. през 2006 г. ще има превишаване на предлагането над потреблението за годината от около 48.4 милиона унции. Тази цифра, обаче, не включва инвестиционното търсене на сребро и ако финансовото търсене се увеличава по бързо от натрупването на физически резерви, цената на среброто ще расте. Въпросът е дали това ще се случи?

Повишената консумация на сребро в течение на последните 20 години допринесе за намаляване на запасите от този метал от около 2.1 милиарда унции през 1990 г. до около 400 милиона унции в настоящия момент – намаление от около 1.7 милиарда унции. Правителствата, които някога имаха значителни резерви от сребро, разполагаха само с около 87 милиона унции към края на 2005 г.
Голямата криза през 1980 г., при която цената на среброто достигна 48.70 щатски долара за унция и последвалото постоянно намаляване на запасите от сребро доведоха до драстично намаляване на количествата, които се използуват в различните области на приложението му. Участието на среброто като стойност в общата цена на стоките, при производството на които се използува е толкова малко, че неколкократното увеличение на цената на среброто не би повлияло на цените им. Това означава, че потреблението на сребро и търсенето му едва ли ще се променят съществено, независимо от ръста на цената на метала. Новото този път е преоткриването на среброто като инвестиция и появяването на фондовете, инвестиращи само в сребро и търгувани на фондовите борси. Инвестирането в тези фондове спестява на инвеститорите плащането на ДДС, което за Великобритания е 17.5% и несъмнено ще привлече европейските привърженици на среброто. Към август 2006 г. по данни от американски анализатори 92.4 милиона унции сребро са били закупени от сребърните фондове. Ето къде ще отиде повишеното предлагане, а е доста вероятно излишъка да се превърне в дефицит благодарение на инвестиционното търсене, което ще се подхранва от нестабилния американски долар.
Сребърният скрап е също част от уравнението, но накратко ще споменем, че резервите в това отношение са малки.
На базата на горното може да се предвиди с достатъчна сигурност, че среброто ще достигне максимума си от 1980 г., който в днешни долари с отчитане на обезценката им е около 120 щатски долара за унция. Възможно е даже тези нива да бъдат превишени, когато всички поискат да участвуват в играта. Единственото, което не може да се каже е кога това ще се случи. Ние ще продължим да следим динамиката на цената на среброто и се надяваме да бъдем полезни на читателите си.

Няколко думи и за златото. Златото е особен клас инвестиция – народът го е казал най добре: “бели пари за черни дни”. Преди всичко трябва да е ясно, че златото не е спекулативна инвестиция и от него не могат да се “направят” големи пари. Истинските инвеститори в злато поставят тази своя инвестиция в отделна графа. Те не пресмятат стойността на инвестицията си и като цяло не се интересуват от цената на златото и динамиката и, защото нямат намерение да продават. Истинските инвеститори в злато само акумулират метала и следят цената му за да купят в дадения момент или за да отложат покупката за по късно. Това е така, защото истинските инвеститори в злато се интересуват само от дългосрочната перспектива. Те знаят, че в края на краищата, когато книжните пари се превърнат в обикновена хартия без стойност, златото ще има максимална покупателна сила.
Повечето читатели си спомнят за убийствената за българския лев инфлация през 1997 г., но дори и за тях, на пръв поглед, горното звучи абсурдно, що се отнася до американския долар. Ако, обаче, погледнем долната графика, където е показано намалението на покупателната сила на щатския долар от 1971 г. до 2006 г. ще се убедим, че обезценката на книжните пари, дори на могъщия долар, е обективна реалност.

chart


Да, доларът е също така обречен, както са обречени всички книжни пари, необезпечени със злато, които хората са създали.
Причината за това са хората, които “създават” и харчат парите – централните банкери и политиците. Необходимостта политиците да бъдат преизбирани, а това става чрез обещания и харчене на незаработени от обществото пари и алчността на другите да печелят повече, води до увеличаване на паричната маса – по бързо, в страни като България, независимо от валутния борд, чрез увеличаване на кредита или по бавно, в страни като САЩ, където Федералният резерв създаде последователно няколко инфлационни балона: на цените на акциите на борсите през 90-те години на миналия век и на пазара на имотите до неотдавна.
Разликата е единствено в скоростта на обезценка на дадените книжни пари. Резултата е един и същ – паричен колапс.

Вечният враг на измамата с книжните пари, без покритие, е златото.


Източник: Истински пари

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии