Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

5. Необходимо ли е издаването на разрешение за ползване на завършен строеж след ...

5. Необходимо ли е издаването на разрешение за ползване на завършен строеж след издаване на акт за узаконяването му, при условие, че същият е узаконен във вида, в който е построен без извършването на допълнителни СМР? Как се осъществява въвеждането му в експлоатация?

Завършените строежи от 1, 2 и 3 категория, за които е издаден акт за узаконяване (заместващ разрешението за строеж) подлежат на приемане по реда на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/2003г.), строежите от 4 и 5 категория подлежат на регистране, чрез издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа издал акта за узаконяване на строежа. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии