Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА
9000 Варна, ул.”Ас. Златаров” 3
тел. 228-163

Кредитиране
Необходими документи при кандидатстване за отпускане на кредит:
1.    Молба – искане за предоставяне на кредит
2.    Копие от регистрацията на фирмата в съда, НСК, данъчна регистрация, удостоверение за актуално състояние на фирмата към последна дата
3.    Икономическа обосновка на проекта, за който се иска кредит
4.    Декларация за разкрити сметки /в левове и във валута/ във всички банки
5.    Декларация за задълженията на фирмата към банки и други кредитори
6.    Декларация в съответствие с Наредба №7 на БНБ за икономическата свързаност на кредитоискателя
7.    Декларация за семейното имуществено състояние на представляващия фирмата
8.    Копие от Дружествения /учредителния/ договор или Устава на фирмата
9.    Копие от трудовия договор на представляващия фирмата, когато тя е с държавно участие
10.    Три последни поредни счетоводни баланса на фирмата
11.    Три поредни отчета за приходите и разходите; паричен поток за срок от 12 месеца
12.    Удостоверение по чл. 182 от ДПК
13.    Договори за доставка, реализация, изпълнение и др., свързани с осъществяването на проекта, за който ще се иска кредит
14.    Всички документи за предложеното за обезпечение имущество: нотариален акт, оценка от лицензиран оценител, платени данъци, застраховки на имуществото, прехвърлено в полза на ПИМБ-АД и др.
15.    Решение от колективния орган за управление /ОС, УС, СД и др./ на фирмата за получаване на кредит и залагане на активи на фирмата като обезпечение

Изисквания при изготвяне на икономическа обосновка при отпускане на кредит:
-    Информация за кредитоискателя
1.    Дейности, развивани от фирмата, и финансови резултати към момента на искане на кредит.
2.    Цялостно финансово състояние на фирмата:
o    Финансово-икономически резултати на база на три балансови отчета за приходите и разходите
o    Имуществено състояние на фирмата, дълготрайни и краткотрайни активи
o    Оборотни средства, задължения към кредитори и държава, как се обслужват задълженията, източници и срокове за погасяването им.

-    Обща информация за продукта, за който се иска кредитът
1.    Причини за избора на този проект, цел.
2.    Място на проекта в съответния стопански сектор.
3.    Социално значение, влияние върху околната среда (при инвестиционен кредит).
4.    Резултати от извършени маркетингови проучвания за състоянието на пазара на стоките (услугите) от гледна точка на ефективността на предложения за кредитиране проект.
-    Икономическа информация за проекта
1.    Стоки и/или услуги, които се реализират или произвеждат.
2.    Производствени мощности, които ще се създават или използват за реализация на проекта – доставка, стойност, резултати от извършени проучвания за стойността на съществуващи аналози.
3.    По какъв начин ще се усвоява кредита
4.    Начин за разплащане на кредитополучателя с контрагентите.
5.    Как, по какъв начин и от какви източници и в какви срокове ще се погаси кредитът.
6.    Финансов план за периода на издължаване на кредита:
o    Приходи
o    Разходи
o    Данъци, такси
o    Финансов резултат – печалба, загуба.
-    Оценка на рисковите фактори при реализация на проекта
-    Други изисквания – копия от документи (договори, разрешения за строеж, внос, износ и др.)

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии