Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Защита срещу принудителното изпълнение- ІІ част   В първата част на нашата рубрика разгледахме по- скоро първичните прелиминарни действия, които може да извърши всяко заинтересовано лице в рамките на изпълнителното производство, та дори и преди същинското му развитие, като основно се спрях на възможностите за защита, които притежават лицата, когато има издаден изпълнителен лист и заповед за изпълнение. Както изяснихме заповедното производство се образува на базата на посочени в закона извънсъдебни изпълнителни основания.

 

Този път ще информирам нашите приятели и читатели за възможностите за защита в рамките на изпълнителния процес, но когато вече изпълнението се опира на постановено съдебно решение по общия исков ред, съдебно- спогодителен протокол, определение на съд, решение на чуждестранен съд, което е допуснато за изпълнение в нашата страна и много други, които са изчерпателно посочени в чл.404 от Гражданския процесуален кодекс.

 

Трябва с нескрита горчивина да отбележим, че в настоящия процесуален закон, след постановяване на решение на съд и издаване на изпълнителен лист в полза на взискателя, възможностите за защита на длъжниковия са значително снижени. С оглед на състоянието на системата на правораздаването в България и  усъвършенстваните корупционни практики/не само тук/, това е опасен юридически феномен, тъй като реално може да се стигне до раздаване на правосъдие в полза на по- богатия, който снабдявайки се с удобно за него съдебно решение, може пак злоупотребявайки със закона да се облагодетелства за сметка на другия човек.

 

След като има постановен акт по чл.404 от ГПК, в полза на кредитора се издава само изпълнителен лист, въз основа на който се завежда изпълнително дело. Единствената възможност за защита на длъжника тогава е да подаде частна жалба срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист по чл.407, ал.1 от ГПК, като в този случай длъжникът следва да наведе аргументи, че дългът е изпълнен, вещта е предадена, действието, което е дължал вече е извършено или че дългът вече е погасен поради изтекла давност. Това е общият и масов кръг на допустимите възражения в една подобна частна жалба. Има разбира се и нередки случаи, в които съдебният акт бива отменен или решението на второинстанционния съд, по което бива издаден изпълнителен лист впоследствие се отменя от върховната съдебна инстанция, като в тези случаи изпълнителното дело се прекратява по силата на закона.

 

Бих искал да обърна и специално внимание на факта, че всяко неправилно действие на съдебния изпълнител подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд, като хипотезите при които това е допустимо са посочени в чл.435 от ГПК, като възможност да подадат самостоятелни жалби имат както длъжникът, така и всяко трето заинтересовано лице, пред което съществува реалната опасност да бъде увредено негово имущество. Производството е едноинстанционно, т.е. само окръжните съдии разглеждат жалбата, като за третите лица е допустимо да водят и искове по общия ред пред съд, като следва да бъде спряно изпълнителното производство докато тече делото.

 

Длъжникът може да обжалва действия, за които не е бил надлежно уведомен или да обжалва действия, които са насочени върху негово несеквестируемо имущество. Т.нар. несеквестируемо имущество представлява определен сбор от права върху движими и недвижими вещи, които трябва да гарантират на всеки длъжник, определени основни човешки права или грубо казано екзистенц минимум. Например недопустимо е ако длъжникът не разполага с друг жилищен или вилен имот, да му бъде отнеман до определен размер и този, който притежава, като колкото повече хора притежават този единствен недвижим жилищен имот, толкова повече нараства размера на необходимата им квадратура за обитаване.

 

В този кръг от несеквестируеми права влизат и обикновената покъщнина, дрехите, горивата за отопление, В осветление и др. за три месеца, необходимата храна и съответно реколта за земеделските стопани. За земеделските производители има предвиден норматив земя, добитък, работен инвентар и машини. Няма да се спирам да изброявам всичко, то е изчерпателно изброено в чл.444 от Гражданския процесуален кодекс, като има и специална наредба на Министерския съвет, в която са определени дадени нормативи. Длъжен съм да предупредя, че разпоредбите относно несеквестируемостта не се прилагат в два случая.

 

Първо когато взискател е ипотекарен или заложен кредитор за съответната вещ, върху която има наложено обезпечение. Т.е., ако сте взели жилище на изплащане от банка и има наложена ипотека, което е почти сигурно, при невъзможност да се издължавате, за вас няма да важат разпоредбите за несеквестируемостта, дори да не разполагате с друго жилище. Вторият случай, в който несеквестируемостта отпада е когато сте осъден за издръжка, вреди от непозволено увреждане по чл.45 от Закона за задълженията и договорите и по акт за начет.

 

Отделно от всичко изброено дотук може да се обжалват и всички драстични процедурни нарушения на съдебните изпълнители, които водят до деформация на този вид съдебно производство. Например нищожно ще е действието по насрочване на трета публична продан за продажба на недвижим имот собственост на длъжника или дадено трето лице. Не може да се насрочва продан на недвижим имот повече от два пъти.Ако този имот не бъде продаден, съдебният изпълнител трябва да насочи действията си спрямо други вещи, пари и вземания на длъжника. Посочвам го само като пример за нарушение на процедура в изпълнителния процес.

 

В заключение на настоящата ни част от рубриката, бих желал да добавя, че разбира се всеки съдебен изпълнител е и магистрат, за него важат конституционни и законови задължения да бъде честен, безпристрастен, независим, към всички засегнати от принудителното изпълнение лица, защото за съжаление в последните години се наложи практиката всячески дори и на „ръба“ или отвъд „ръба“ на закона да се защитават само и единствено интересите на кредиторите, което е дълбоко погрешно и довежда до редица проблеми, включително и масово търсене на отговорност от държавата за действията на неините служители- магистрати. Така, че граждани бъдете нащрек! Както са казали римляните:“Правото принадлежи на зрящите, а не на спящите.“
Моля, ако имате актуални въпроси ги задайте на моите телефони или електронна поща!

 

Адв.Васил Литов

e - mail: arte12@abv.bg

GSM: 0878 121 966

Кантора: 052 655 513


Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Потърпевш: 2012-06-16 14:27:32 |

Уважаеми г-н Литов, Ако само преди година бях прочел всичко това, нямаше и да си помисля да вземам кредит. Сега изживявам точно този процес - който вие описвате. Дължах няма и 1000 лв. - сега с таксите на съда, на съдия изпънителя - дължа почти 2000 лв. Нямам думи как да нарека така наречената правораздавателна система. Съдят те без да знаеш, без да можеш да се защитиш. Едно време с мутрите сядаш и се разбирате, стисвате ръцете и проблема се разрешава. Сега си изправен пред цяла система и не виждаш на никого очите. Просто те правят на нищо.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии