Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Задължително ли е ако искаме да извършваме строителни дейности в собствен имот да ...

Задължително ли е ако искаме да извършваме строителни дейности в собствен имот да имаме разрешение за строеж? Как и от кого се издава този документ?

Отговор от ДНСК

Задължително изискване е строежите да се изпълняват при влязло в сила разрешение за строеж.Разрешение за строеж може да се издаде само на собственика на имота или на лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.В случай, че имате съмнения за допуснати нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, следва да се обърнете към администрацията на съответния район при Столична община, на територията на който е разположена жилищната Ви сграда. Съгласно Закона за устройство на територията общинската (районната) администрация осъществява контрол по прилагане на одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, както и по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията по отношение на строежите, които се извършват в териториалния обхват на района.

При констатирани нарушения, допуснати от извършителите на строежа, кметът на общината има правомощия да наложи глоби или имуществени санкции на нарушителите, както и да издаде заповед за спиране на строежа.В случай, че се констатира незаконен строеж, кметът на общината (района) е длъжен да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за предприемане на действия по премахване.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии