Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

За съжаление, ново дело срещу Община Варна

Със заявление за достъп до информация през март месец 2009г. поисках достъп до проекта за Общ устройствен план на Община Варна, който бе укриван от обществото и приет от Общински съвет и от Национален и Общински експертни съвети без да е проведено обществено обсъждане както се изисква съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.  Поисках и информация дали Кмета Кирил Йорданов е позволил последващо проектиране на база  така приетия ОУП, както позволява чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

След завеждане на дело от страна на СОПА и ПП Зелените срещу заповедта на бившия Областен Управител Христо Контров за определяне на Холдинг Варна за купувач на 122 дка от Морската градина и крайбрежната ивица на Варна, в материалите по делото бяха приложени и двете оценки на земята, предхождащи продажбата.  Оценките са направени април месец 2009г. и се позовават на действащия ОУП на Варна, като за такъв е представен именно незаконосъобразно приетия ОУП, ноември месец 2008г. без обществено обсъждане! На база на това е прието, и че територията обявена за продажба няма подробен устройствен план и е с неясно бъдеще от където и цената не може да бъде особено висока!

 http://sopa.bg/request.php?518

 

От тези събития става ясно, че старателно укривания проект за ОУП, освен че изолира гражданите от процеса на вземане на решения и ги лишава от елементарни граждански права за достъп до предвидените за тях услуги, той става също така  инструмент за извършване на последващи закононарушения, костващи огромни финансови загуби за държавата.

С малко упоритост и помощта на Програма достъп до информация и СОПА делото за достъп до ОУП и допуснатите последващи проектирания бе спечелено и в Административен съд Варна и във Върховен съд Варна. Така освен, че се предизвика обществено обсъждане на проекта, ми беше предоставен и вариантът на ОУП одобрен на 20-21 ноември от национален и общински експертни съвети, който вариант се различава от обявения за обществено обсъждане и който е определен като действащ и в двете оценки за продадените на Холдинг Варна 122 дка. от Морска градина и крайбрежна ивица. Сега лесно могат да се проследят разликите между двата проекта на цялата територия на общината и да се прецени чий интереси защитават те. Също така ми бе предоставен отговор, че „след извършена служебна справка в Дирекция „АГУП” установихме, че Кмета на Община Варна не е издавал заповеди на основание чл. 133, ал. 8 във връзка с ал. 7 от същия член на ЗУТ”.  Тази новина е добра, защото все още ничии добре застъпени интереси в ОУП не са се възползвали от възможността за последващо проектиране преди още обществеността да си е казала мнението за проекта. От друга страна обаче става ясно, че за крайбрежната ивица на Варна не е издадено разрешение за проектиране съгласно новия ОУП и територията си е със статут на „Градска брегова зона”, съгласно действащото зониране на Варна от 1999г. както и съгласно одобрения по това зониране подробен устройствен план от 2002г. Както знаете този подробен устройствен план бе представен на нарочна пресконференция от арх. Жечев, арх. Куцарова, инж. Икономов и Холдинг Варна. Всичко това прави оценките на продадената земя, които се позовават на новия ОУП като действащ и на отсъствие на подробен устройствен план неверни..

Със заявление от 10.11.2009г. поисках достъп до протоколите от заседанията на общинския експертен съвет в двата му състава – по ЗУТ и по ЗУЧК  и издаваните от Община Варна разрешения за строеж със заличени лични данни в тях. Съгласно т.38 от Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините от 31.03.1997 г., достъп до документите по т.37 от същите указания, в която са описани и протоколите от заседанията, се осигурява на представители на всички печатни и електронни медии в страната, освен ако документите не попадат в Списъка  на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна. Разрешенията за строеж също са публични и тяхното изписване на табла до обектите е задължително.


Ето как Община София качва тази информация на сайта си:

Проекти, свързани с геодезически работи, архитектурно наследство и реклама, свързани с геодезически работи

Разрешения за строеж

 

Но Община Варна ми отказа достъп до тази информация и аз отново обжалвах отказа на Община Варна пред Административен съд Варна. Предстои насрочване на дело. За сега остават в тайна за данъкоплатеца решенията вземани относно строителството на територията на Община Варна.

 

 

 

Остава ни да се надяваме Община Варна да се прослави само с броя спечелени „Срамоти”, а не и с броя извършени закононарушения.

 

 

арх. Калина Павлова

член на Управителния Съвет на Съюза на архитектите в България, Дружество Варна

член на ОЦОСУР

тел. 0899229006

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии