Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Включват и селищата в Натура 2000

Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта - Включват и селищата в Натура 2000Правителствената информационна служба информира, че населените места и селищните образувания ще бъдат включени в защитените зони по проекта „Натура 2000”.

Същият статут ще бъде обявен и за териториите с приет общ устройствен и/или подробен устройствен план към датата на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на съответната защитена зона.

Така почти всички зони по Черноморието и половината от парк "Витоша" стават част от общите устройствени планове на общините.

Правителството реши да отмени текстовете, които изключваха възможността в приетите списъци да попаднат защитените зони за опазване на дивите птици и на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Нещо повече!

Прието бе решение, което  включва и концесионните площи за добив на полезни изкопаеми, както и териториите от първостепенен обществен интерес в защитените зони, като така се разширява смисълът на Закона за биологичното разнообразие.

В защитените зони обаче няма да се включват водните обекти, пътищата и имотите от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд.

Последните промените привеждат в съответствие статута на обширни територии влизащи в проекта „Натура 2000”  с разпоредбите на Директивите на птиците и на хабитатите, според които икономическите и рекреационни изисквания не могат да бъдат основание дадена територия да не бъде определена като защитена зона.

Радослав Михайлов

Източник: www.imoti.net

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии