Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Съвет: Как да продадем по скъпо земята си ?

Ако притежавате земя, която искате, но не можете да продадате заради кризата и застиналия пазар, имате няколко възможности. Едната е да изчакате по-добри времена, но проблемът е, че никой не се ангажира да прогнозира кога ситуацията ще се подобри. Другата е да намалите сериозно цената, но пак няма гаранция, че ще намерите кандидат-купувач. Третата е да пробвате да направите регулация на мястото с цел то да стане по-привлекателно, пък и по-скъпо.

Цената на земята, когато бъде вкарана в регулация, можеше да се вдигне между 2 и 10 пъти преди кризата, а в отделни случаи и повече. Сега обаче е в рамките на 10-15%.
Въпреки това земя в регулация е по-привлекателна. Какво трябва да знаете, ако изберете третия вариант?
 

Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места, се определят с общ или подробен устройствен план. Включването на имот в тези планове става след процедура по промяна на градоустройството.
 

Не всяка земеделска земя може да се вкара в регулация. В случай на отказ или обжалване в съд процесът може да продължи и повече от година.
Процедурата
 

Комисията към областната дирекция за земеделие и гори, където се намира имотът, има правомощия да промени предназначението. Това е при условие, че масивът е с площ до 50 дка. Когато е по-голям, решението се взема от Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.
 

Първо трябва да се подаде молба до кмета на общината, където се намира имотът. Към нея се прилагат документи за собственост или за учредено вещно право за строеж в полза на инвеститора.
 

Молбата съдържа подробна информация за имота - къде се намира, с какъв размер и граници е, какъв тип е, какво е отстоянието му до пътища и т.н.
С молбата се иска разрешение за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП).
 

Планът задължително се съгласува със съответните експлоатационни дружества - енерго, ВиК, топлофикация и др. Това гарантира възможността да се осигури инфраструктура в имота - електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. В случай че ще се изгражда крайпътен обект, в ПУП трябва да е отразено и какви ще са комуникационните и транспортните връзки.
 

Документите
 

Освен ПУП са необходими още документи. Такива са например скицата на имота и ситуационен план, на който да е отразено местоположението му на картата за възстановената собственост. Иска се становище от РИОСВ, а в определени случаи и доклад за въздействието върху околната среда.
 

Документът за категоризация на земята се издава от областната дирекция "Земеделие и гори". От "Напоителни системи" пък се взема удостоверение за поливност.
Собственикът на земята трябва да се снабди и с множество индивидуални и колективни административни актове. Иска се и съгласието на съседите за ПУП.
 

Решението

Комплектуваната преписка с всички документи се внася в експертен съвет със заповед на кмета на съответната община. Ако бъде одобрена, се утвърждава строителна площадка.
Въз основа на положителното решение на експертния съвет кметът издава заповед и цялата документация се внася в областната дирекция "Земеделие и гори".
 

Чака се около 2 месеца. През това време трябва да се даде разрешение за промяна на предназначението на земеделската земя или да се откаже такова. Вписва се в регистъра на общинската служба "Земеделие и гори".
 

Разходите
 

Разходите зависят от много фактори. Освен за изготвянето и съгласуването на ПУП се плащат такси по специална тарифа. Конкретният им размер зависи от категорията на земята, площта, която ще се застроява, местоположението и т.н.
 

Влияние върху таксите оказва и предназначението и видът на строителството. Те са различни за търговски, производствени, административни обекти, складове, курортни, туристически, спортни сгради и др.
 

В случай че ще ползвате консултант, който ще ви помогне при събирането на документите, също трябва да предвидите средства. Комисионата варира в зависимост от обема на работата и големината на обекта.
 

Съвети

Добре е собственикът на земята, който е подал документи за вкарване в регулация, да проверява всяка седмица докъде се е придвижила преписката в съответната служба. Често този документ се губи и процедурата се забавя много.
 

Препоръчително е да се направят и геологични проучвания на терена. Под него може да има скали или тресавище, които да не позволят строителството.
 

Може да се помисли и за ново геодезическо заснемане. Често старите планове са с невярно съдържание, объркани граници, неточно местоположение.
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии