Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Съседи взимат земята край блока


- Господин Рогачев, какви са промените в новия вариант на Закона за етажната собственост?
- В закона се регламентират сдруженията на съседи. Отпадна вариантът сдружаването да е задължително за всички собственици в сгради над 3 етажа. Правилата за общите части в блока важат и за тези, които не искат да се обединяват. Юридическо лице ще могат да регистрират не само собствениците в блокове, но и тези в отделните входове на сградата. Това ще улесни хората. Всички собственици на жилища могат да кандидатстват по проекти за саниране на сгради. Но предимство ще имат тези, които са регистрирали доброволно сдружение. Защото чисто технически за общинските и държавните власти, както и за фирмите, ще е по-лесно да работят с юридическо лице.

- Трудно е да накараш хората да се сдружават. Дори самото събиране на всички кооператори е почти неизпълнима задача: едни са в отпуска, други - в чужбина, трети просто живеят в друг дом.
- За съседите ще е по-добре да се сдружат. Но никой няма да ги кара насила. Всеки ще прецени за себе си кое му е по-изгодно.

- С какви предимства ще се ползват тези, които решат да учредят сдружение на етажната собственост?
- Ще преговарят по-лесно за саниране на сградите. Ще могат да прехвърлят всички по-важни задължения при поддържането и управлението на общите части на блока на управително тяло. То няма да събира кооператорите за щяло и нещяло и ще осигури спокойствие на собствениците. Предвижда се и регистрация в общината. Така ще стане по-ясно кой е собственик в сградата и кой живее в нея. Ще се прави паспортизация на сградите. Входовете, които желаят, ще водят книга. В нея ще се вписват собствениците и живеещите в апартаментите. В общото събрание влизат всички собственици. 10% от тях са достатъчни за свикването му. Законът е в сила за всички съседи независимо от броя на етажите в сградата.

- Ще бъдат ли налагани глоби на съседите, които не спазват правилата?
- Общото събрание може да налага глоби, ако не се изпълняват решенията, взети от всички. Предвидените от закона санкции са от 5 до 100 лв. Тези глоби могат да се налагат, независимо дали има регистрирано сдружение или не. Определят се от общото събрание или управителя на входа.

- Ще бъдат ли глобявани собственици на сгради за излющени фасади?
- Не. Законът не предвижда такива санкции.

- Какъв е начинът да се регистрира сдружение на етажната собственост?
- Свиква се общо събрание, на което се взема решение за създаването на това сдружение и се определят правилата и вътрешният ред. Както и сумата, която съседите ще плащат за фонд "Резервен". Средствата от него се използват за поддържането на общите части и за ремонти при евентуални аварии. Размерът на вноските се определя от самите собственици. Законът не определя прагове. Съкооператорите могат да събират както 10 стотинки, така и 20 лева. Зависи какви са нуждите от поддръжка и в какви условия биха искали да живеят собствениците. Този закон се опитва да провокира чувството за общност у българина. Защото българинът милее за дома си, но не и за общото. Трябва да разберем, че собствеността е отговорност. Домът не свършва с външната врата на жилището ни, а продължава поне до входа на блока.

- Остава ли в закона текстът, според който съседите могат да решат да освободят от вноски социалнослабите и безработните в замяна на труд?
- Да. Това решение се взима от общото събрание. Кооператорите трябва да решат сами. Някои представители в работната група държаха законът да бъде по-строг. Мисля, че намерихме баланс.

- В закона предоставяте възможност собствениците, които са регистрирали сдружение и са санирали блока си, да получат прилежащата на сградата земя. Неправителствените организации обаче ви обвиниха, че това дискриминира останалите собственици.
- Ние не даваме тази земя безвъзмездно, а в замяна на саниране на сградата. По същата логика се намаляват и данъците на съседите, които санират блока си. В момента градинката пред входа не се включва в етажната собственост. Но ако дадем земята на собствениците, грижата за нея вече ще е тяхна. Няма да може да се строи на тази земя без съгласието на съседите.

- Но самите собственици могат да решат да я застроят.
- Да, това е така. Но ще се иска съгласието на всички, които живеят в блока, както и спазването на всички допълнителни законови разпоредби, които регулират строителството. Така хората няма да се дразнят, че общината е дала градинката пред блока им на някой, който строи сграда пред прозореца им.

В-к "Стандарт"
Източник: www.imoti.net

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии