Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Старите бутилки за газ и имотите във Варна

Екипът на Портала за имоти на Варна направи разследване на бутилките за газ, които "Топливо" АД използва. Констатирани бяха злоупотреби със стари бутилки в пунктове на "Топливо" АД.

"Топливо" АД предлага следната услуга: Срещу депозит от 60 лв. получавате подобна бутилка. Можете да използвате бутилката за зареждане с битова газ от "Топливо", като до края на миналата година бутилките можеха да се зареждат в пунктове на фирмата или да се разменят пълна за празна.

Имаме сигнал, че в пункт на "Топливо" АД, който се намира във варненския квартал "Владиславово" при размяната - се прави следната далавера.

Човекът, който е на пункта казва, че има само стари бутилки и ти дава стара бутилка, без никакво предупреждение, че когато дойде време да си приберете депозита от 60 лв. след като върнете бутилката, се оказва че за старата бутилка сумата е 30 лв., а не 60 лв.

Договора за депозит се сключва от името на "Топливо" АД. Фирмата обаче се представлява от "Склад Варна" - това е вписано в графата за посредничество. С две думи - "Топливо" АД се представлява от фирма, която се казва "Склад Варна".

На представителя на "Склад Варна" - този който сключва договорите, дава бутилките и после ги приема и връща депозита, зададохме въпроса: "Коя фирма сте всъщност представлявате вие?" Уклончивият отговор беше нещо от сорта на България газ или Газ България. Попитахме: "Защо името на фирмата не фигурира в договора, а пише само "Склад Варна"", не получихме отговор.

Попитахме и защо в пункт на "Топливо" АД, се разменят стари за нови бутилки и пак не получихме отговор.

Можем да задаваме куп въпроси, но нещата май отиват много на дебело, защото за 30 лв. може да загинат хора.

Зададохме всички тези въпроси и на централата на "Топливо" АД в София и сега чакаме отговор.

 

Мнение на г-н Мирослва Тодоров:

С нас се свърза управителя на "България газ" г-н Мирослав Тодоров и се извини за проявената от служители недобросъвестност. Увери ни, че замесените лица ще бъдат веднага наказани и фирмата вече води собствено разследване по случая.

Г-н Тодоров помоли докато не се реши проблема окончателно, да предупредим хората да не сменят новите бутилки за стари. Предупреждението е и към тези, които вземата с депозит бутилки от "Топливо" АД, после звънят на примерно на фирмата "Газко" - връщат на тях бутилката и вземат друга от тях. Бутилката се оказва на "Газко" и тогава няма как да ви върнат депозита от 60 лв.когато дойде момента за връщане.

 

Избрани членове от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. В сила от 23.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26

Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от

16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I.
Общи изисквания
Чл. 114. (1) (Предишен текст на чл. 114, изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.)
Ползвателят на газови съоръжения и инсталации е длъжен да осигури тяхната безопасна
и безаварийна експлоатация, да ги поддържа и проверява в съответствие с изискванията
на наредбата и техническата им документация и да ги използва само по
предназначението, определено в инструкцията на производителя.
Чл. 66. (1) В района на промишлени обекти или самостоятелно могат да се
изграждат пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm3.
(2) Пунктовете се разполагат над нивото на околния терен под навес или в
самостоятелни сгради без тавански и сутеренни помещения.
(3) Сградите по ал. 2 трябва да са първа или втора степен на
пожароустоичивост.
(4) Разстоянията от навесите и сградите по ал. 2 до други сгради и съоръжения
са съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми.
(5) Районът на пункта за пълнене на бутилки с газ трябва да е ограден с
негорима решетъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.
(6) В пунктовете се монтират:
1. Автоматични везни за пълнене на бутилките по масата на напълнения газ;
2. Контролни везни за контролно претегляне на напълнените бутилки;
3. Съоръжения за отстраняване на излишния газ от препълнени бутилки;
4. Съоръжения за проверка на херметичността на напълнените бутилки;
5. Съоръжения за отстраняване на въздух от бутилките.
Закон за техническите изисквания към продуктите
Обнародван, ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г.

Чл. 2.
Този закон цели:
1. да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или в действие на продукти, които не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и вещите;
2. да уеднакви съществените изисквания към продуктите със съществените изисквания, приети в Директивите на Европейския съюз от "Нов подход".

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии