Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Собствените жилища са богатството на българите


Не трябва да се заблуждаваме, че всички български семейства,са притежатели на собствено жилище, но е безспорна истина, че големият процент от семействата в България, имат поне по едно собствено жилище. Разбира се, има много семейства които притежават повече от едно жилище, а като включим селските и вилните къщи, картината става доста имотна. В това няма нищо лошо, желанието за собствен дом,е част от спецификата на българския характер. Нашенецът може да е беден и гладен, но има ли собствен покрив над главата си, се чувства сигурен, доволен и както гласи народният израз „стъпва курназ”.

 

За това изобщо не е учудващо, че според международните анализи, богатството на домакинсвата в България, се състои главно и основно от недвижими имоти, за разлика от развитите страни. Дори нещо повече тази тенденция ще се запази и за в бъдеще.

 

Този български парадокс си има логичните обяснение.

Първо: Традиционната склонност на българите към инвестиции и спестявания в недвижими имоти и по-точно в жилища.

Второ: Ниската степен на развитие на капиталовите пазари.

Трето: Ограниченото предлагане на пазара на други, да ги наречем алтернативни форми, за спестявания и инвестиции.

 

За това и тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Чудесно доказателство, е и приблизителният факт, че от 250 милиарда лева общо богатство на българските домакинства, 240 милиарда лева от тях са в собствени жилища.

 

Освен в недвижими имоти, част от богатството на българите е във финансофи активи, тук очакванията са за постепеннво нарастване макар и с бавни темпове.
Към настоящият момент финансовите активи в България имат следното разпределение.

- 84% от финансовите активи се съхраняват в парични средства и депозити.

- 10% в пенсионни фондове.

- 4% в ценни книжа

- 1 в колективни инвестиционни схеми.

- 1% са във вид на застрахователни резерви

 

Прогнозите са в бъдеще, богатството на българските домакинства да расте, макар и с ниски темпове. Като активите ще растат по-бързо от задълженията. Ипотечното кредитиране също ще продължи да бележи ръст.
 

Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии