Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

След деня на отворените врати в Административен съд Варна

Aдм. дело № 2977 /2009 г.
за  продадените 122 дка от Морската градина и крайбрежната ивица на Варна
Интересно е да се припомни, че още на 04.12.2008 г. Сдружение за 
оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) подаде заявление 
за достъп до информация до Варненския окръжен съд (ВОС) за 
техническите данни на софтуера за случайно разпределение на делата. 
(прикачен файл ZDOI-VOS-izb-dokl-162_04-12-2008.pdf)

Именно  Административен съд - Варна с решение № 1680  от 19.10.2009 г. 
по адм. дело 162 /2009 г. забрани на ВОС да предостави исканата 
информация с аргумент, че тази информация не била свързана с 
обществения живот в Република България. (прикачен файл 
resh-162-1680_19-10-2009.pdf)

На 16.11.2009 г. обаче Административен съд - Варна обяви Ден на 
отворени врати и дискусия на тема Етичния кодекс на магистратите и 
демонстрация единствено пред медиите на софтуера за разпределянето на 
постъпващите в съда преписки.
/По информация от пресцентъра на съда, на срещата е трябвало да 
присъстват само журналисти след легитимиране с журналистическа карта. 
По изключение е допуснат и един гражданин, Николай Цветков, но и след 
специалното съдействие на госпожа Милена Комитска./

По този начин е постигнато представяне на важни за правилното 
функциониране на съда, а от там и на цялото ни общество, данни за 
етичния кодекс на магистратите и начина за случаен подбор на съдии за 
делата, но това представяне умишлено е лишено от компетентно участие 
на по-широк кръг адвокати, юрисконсулти, граждани и граждански 
сдружения със специален интерес в тази сфера. Те не самo,  че нямат 
досег до тази информация, но нещо повече - тя им е забранена! Отделно 
от въпросите на етиката, това повдига и въпроси относно резултатността 
и целите на така организирания ден. Информация, забранена за 
предоставяне, се представя при помпозно обявено събитие, което е 
организирано само за журналисти и очевидно по начин, който да донесе 
възможно най-малко и неясна информация до обществото за работата на 
съда.

По този начин крайно неетично се препятства прозрачността чрез 
необосновано ограничаване на достъпа до информация за работата на 
съда, от която се интересуват широк кръг професионалисти, обикновени 
граждани и граждански организации.

Принципът за активно информиране на гражданското общество е важен за 
резултатната дейност на правосъдната система и предпазва от 
корупционни практики. В тази връзка и Сдружение за оптимизиране на 
правосъдието и администрацията би желало да има яснота за реда и 
сроковете за определяне на съдии по делата, както по принцип така и в 
отделни конкретни случаи.

Например стои въпросът дали процедурата по разпределение на делата 
според реда на постъпването на преписките допуска забавяния при 
определянето на докладчик и дали са  случайни случващите се такива, 
или нарочно се изчаква, за да дойде редът на предварително избран 
конкретен докладчик, дори същият да е излязъл в отпуск? Последната 
хипотеза е и един удобен метод за забавяне и манипулиране на неудобни 
дела.

Подобни съмнения прозират при определянето на докладчик по делото за 
оспорване заповедта, с която Областният управител е определил без търг 
и конкурс купувач на 122 дка имоти от Морската градина и крайбрежната 
ивица на Варна - адм. дело № 2977 /2009 г. в Административен съд - 
Варна, XXIV състав.  Жалбата по това дело е постъпила в АдСВ на 
10.11.2009 г.  Интересно е, че на следващия ден вместо да образува 
адм. дело и го предаде на докладчик, председателят на съда Тинка 
Косева е образувала частно адм. дело (ЧАД) № 2943 /2009 г. по искане, 
каквото жалбоподателите не са правили. После е поела функциите на 
докладчик и е започнала самата тя да се разпорежда с основното 
производство с указания към Областния управител, който кой знае защо, 
препращайки жалбата на съда, е пропуснал да я окомплектова с 
оспорената заповед и цялата административна преписка и за да го стори, 
е изчакал съдът специално да го задължи.
Покриват ли се тези действия на председателя на Административен съд - 
Варна Тинка Косева с представените от нея етичен кодекс на 
магистратите и демонстрация на софтуера за случаен избор на докладчик 
при разпределянето на постъпващите в съда преписки? И каква може да е 
причината да не се образува по реда на постъпването на преписката адм. 
дело с огромен обществен интерес и ответник областният управител, от 
изхода на което зависи разкриването на злоупотреби в изпълнителната 
власт с многомилионен размер?

Все пак адм. дело № 2977 /2009 г. е образувано, но това се случва едва 
на 16.11.2009 г., т.е. след подаването на специална жалба за бавност 
до ВАС.

Съгласно чл.157 ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, 
съдията-докладчик се определя съобразно поредността на постъпването на 
оспорванията в съда,а в чл.9 ал.1 от Закона за съдебната власт е 
предвидено разпределението на делата и преписките да се извършва чрез 
електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. 
Забавяйки образуването на дело, Тинка Косева е нарушила поредността на 
постъпването на оспорванията, а следователно и специалните законови 
разпоредби. Можем само да се досещаме дали нейната цел е била само да 
забави процедурата или и да изчака момента софтуерът да посочи 
конкретния подходящ докладчик – в случая съдия Борислав Милачков!

Искрено се надяваме тези наши съмнения да се окажат неоснователни, но 
за да сме сигурни в това, се изисква стриктно спазване на процедурата, 
сроковете, да се осигурява достъпът до обществена информация, като в 
случаи като този със сделката с части от Морската градина и 
крайбрежната ивица на Варна и винаги, когато с делото се оспорва 
разпореждане с общинска или държавна собственост, в съдебната 
процедура да се конституира като страна и прокуратурата.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии