Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Ще ни „глобяват” ли още банките, когато връщаме по-рано потребителските си заеми?

От началото на 2008 година въпросът относно отпадането на таксата за предсрочно погасяване се радваше на все по-голямо внимание. До скоро всички банки се възползваха от таксата за предсрочно погасяване на потребителските кредити, която беше фиксирана до ¼ от Годишния процент на разход по кредита.  В края на миналата година Закона за потребителския кредит претърпя корекция, която отново предизвика дискусии в публичното пространство. Според новата поправка банките вече няма да събират такса за предсрочно погасяване на кредита. Тези промени със сигурност се отнасят за новите клиенти, но дали и старите ще се възползват от тях? Коментарите са противоречиви, официално становище на отговорна институция няма.

Причината за промяна в Закона за потребителския кредит?

Всяко действие има своята причина, както и предизвиканата промяна в досега съществуващия Закон за потребителския кредит. В резултат на влизането в сила на Директива 2007/64/ЕО на ЕС за потребителския кредит беше поставена основата на хармонизиране на пазара на потребителските кредити в страните членки. Директивата на практика цели постигане улеснение на клиентите при взимане от тяхна страна на решение за кандидатстване и управление на своя кредит.  Известно е, че информираността и прозрачността на информацията винаги са в интерес на потребителите.

Независимо за какво мислите да използвате даден кредит – например за екскурзия, закупуване на лек  автомобил, покриване на временен недостиг в семейния бюджет и т.н. на база на тази Директива решението Ви ще бъде по-лесно, имайки предвид съпоставимостта на различните показатели на банковите оферти, т.к. заложената идея в този регулативен документ е да направи пазарът по-прозрачен и съответно по-конкурентен.

Фокус на директивата

Основните моменти, върху които се фокусира  Директивата са въвеждането на единен метод на изчисление на ГПР – Годишен процент на разходите (основният показател, по който се сравняват офертите за потребителските кредити), възможност за предсрочно погасяване на потребителските кредити по всяко време, както и опция в срок от 14 дни клиентът да прекрати договора, без да представя никакви основания за това и да плаща санкции.

Предсрочно погасяване на потребителски кредит – отпада ли таксата?


Преди промяната в Закона за потребителския кредит  съществуваше „бариера”, изразена в такса за предсрочно погасяване, за рефинансиране на съществуващ кредит с по-изгоден такъв от друга банка или предсрочно погасяване със собствени средства. От позицията на банка наличието на такава такса е напълно разумно с оглед застраховане от неполучаване на бъдещи парични потоци под формата на лихвени плащания и от там намаление на приходите за банката. От гледна точка на кредитополучателите това означава ограничен избор и ниска степен на мобилност от една банка в друга. В следствие на ориентиране към по-изгодни кредити от други банки, на практика таксата за предсрочно погасяване неутрализира положителния ефект от по-ниския ГПР в офертата на другата банка. Нека да разгледаме горепосоченото в цифри.

Да предположим, че Ви се налага да изтеглите потребителски кредит от 5 000 лв. за 5 г., като първоначално сте се насочили към банка А. В резултат на конкурентна среда, на пазара се появява по-добра за Вас оферта от банка Б, като офертите на банките са както следва:

Банка
Лихва
ГПР
Вноска
Изплатена сума
 А  15% 16.08% 118.95 лв.  7136.93 лв.
 Б  13.5%  14.37%  115.05 лв.  6902.96 лв.

Вижда се, че варианта банка Б е по-изгоден и общо изплатената сума е с 233.97 лв. по-малка. При наличие на такса за предсрочно погасяване на кредита например от 4.02% в банка А,  преминаването към банка Б би струвало 198.73 лв. (приемаме, че първата вноска е платена и таксата се начислява върху остатъка по главницата 4943.55 лв. ). В разглеждания пример не отчитаме таксите при кандидатстване в другата банка. Този факт в допълнение, ако не неутрализира положителния ефект от преминаването в другата банка, то значително ще го намали. Ясно е, че таксата за предсрочно погасяване е пречка да се възползвате от по-добро предложение.

С промяната в Закона
за потребителския кредит от 30.12.2008 г. по-горният пример значително се променя, т.к. съгласно Чл. 18. „Потребителят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит без да дължи лихви, такси или други разходи по кредита.” следователно  таксата за предсрочно погасяване на потребителските кредити действително отпада.  При това положение имате възможността да се възползвате от по-доброто предложение на банка Б и да намалите месечните си вноски, както и общо изплатената сума в края на срока на кредита.

Интересен е казусът с действието на Закона върху кредитите отпуснати преди 30.12.2008 г. Всеки би се запитал дали промяната важи и за тях. В самият Закон няма разделение на кредитите на отпуснати преди и след приемането на промяната, следователно общоприетото мнение е, че промяната се отнася и за стари кредити, както и фактът, че даден договор не може да противоречи на влязъл в сила закон.

Ефектът от промяната в Закона

Дали банките ще реагират по някакъв начин на тази промяна? Вероятният отговор е разбира се „ДА” и вече се забелязват промените. В отговор на намаляване на техните приходи, банките е най-вероятно да увеличат допълнително таксите и лихвите по своите потребителски кредити, за да компенсират потенциалното намаление на приходите, което от своя страна би оскъпило допълнително потребителските кредити. Разбира се това е хипотеза, която съвсем не е химера и реално може да се осъществи. Длъжни сме да отчетем, че някои банки почти веднага премахнаха таксите за всички свои клиенти (нови и стари), а други след известно колебание предприеха същите стъпки. Има и такива, които все още нямат ясна визия как ще процедират и прилагат досега действащите им условия.

Въпреки, че за момента яснотата не е достатъчна, приемането на закона е крачка напред в развитието на банковата ни система. По-голямата защита на потребителите е само плюс за нашето законодателство и обслужване на клиентите на банките, като цяло. Макар някои трезори все още да нямат точна позиция как ще процедират със старите си клиенти, оставаме с надеждата, че текста на закона ще бъде спазен. Така всички ползватели на кредити – настоящи и бъдещи няма да бъдат „притискани” да остават в същата банка чрез такса, която ограничава правото им на свободен избор на кредитор.
Източник: Моите пари

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии