Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит – възможност за по- изгодни условия или добър рекламен трик

Банките насочиха усилията си към привличане клиентите на конкуренцията
Май не остана човек с относително добри доходи, който да не е задлъжнял поне към една банка. И въпреки, че желаещи да теглят пари не липсват, банките насочиха усилията си към привличане клиентите на конкуренцията. Плащайки дълговете на клиенти към други банки с отпускане на нови заеми, те хитро отнемат от парчето торта на конкурентите си.


Банките не спират да рекламират ниски лихвени проценти, „плаващи” лихви и гратисни периоди. Така много хора с вече подписани ипотечни договори или сключени потребителски кредити се насочват към рефинансиране на кредитите си, често без да преценят дали новата процедура няма да доведе до същата задлъжнялост, а разходите по смяна на банката да покрият напълно икономията от евентуално по-добрите уловия на финансиране..
Безспорно изключително ефективно е рекламирането на възможността да се закупи жилище срещу ипотека, като се заделят „символични” дневни суми от бюджета за покриване на месечните вноски. Когато човек договаря потребителски или ипотечен кредит, обикновено ( по съвет на банковия инспектор), избира максимално дълъг период за погасяване. Удобен начин за проверка на реалната цена на кредита и възможното рефинансиране дават кредитните калкулатори  за рефинансиране на кредити .
Обикновено всеки има намерение, при първа възможност, да върне парите предсрочно или да предоговори условията си с банката. Реално с повишаването на доходите и намаляването на лихвите в последните години доста потребители избират този вариант.
Още преди 3 години съществуваше възможност за предсрочно плащане на дължимата сума без наказателна лихва. За съжаление същите тези „толерантни” банки приеха от 3 до 5% наказателна лихва, с която „възнаграждават” изрядните си платци за желанието им да върнат парите предсрочно. Важно е да се отбележи, че тези наказателни лихви най-често се прилагат в случай на рефинансиране на кредити със заем от друга банка и наказателната лихва все пак е един не много коректен, но добър начин банките да задържат клиентите си.
  Договорът за кредит се сключва при определени условия, актуални към момента, но в него са предвидени клаузи, позволяващи на банката да променя условията по кредита.
Единствената гаранция за правата на клиента, според Закона за потребителския кредит, приет от Народното събрание през лятото на 2006 г. , е по отношение на размера на наказателната лихва: « Ако кредитът ще се погасява предсрочно, това ще става при намаляване на лихвата и на разходите за остатъка от главницата, който се погасява», пише в закона. Но тези законови условия поне за момента важат само за потребителските кредити, а за ипотечните, условията се договарят единствено между банката и клиента.
Различни могат да бъдат причините за предсрочно погасяване:


• Доходите на кредитополучателя са се повишили и той решава, че може да заделя по-голяма сума всеки месец, намалявайки срока на изплащане на кредита.


• Добрата реклама на нов банков продукт с възможност за по добра лихва, гратисен период и условия.


• Временни финансови затруднения, поради които клиента желае разсрочване на кредита за по-дълъг период от време.


Тогава алтернативите за кредитополучателя са две:


1. Да изтегли нов кредит на същата или по-голяма сума от друга банка, при по-изгодни условия и така да погаси стария;


2. Да направи рефинансиране в банката, която и в момента обслужва кредита му.


Всичко, което трябва да направи, за да вземе правилното решение, са сметки. Удобен кредитен калкулатор за рефинансиране може нагледно да даде представа на потребителя за възможностите, които има. Задълбочената проверка на банковите оферти показва всички важни детайли, които в телевизионните реклами остават незабелязани,тъй като надписа обикновено е малък, бързо движещ се шрифт.

На теория рефинансирането дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по кредита си, за да ползват по-нисък лихвен процент и/или за да променят срока на изплащане. Много често кредита за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителни средства. След като е избрана най-добрата форма за теглене на кредит от друга банка за погасяване на стари задължения е добре и да се пресметнат, съпътстващите тази процедура разходи:


• банкови такси за погасяване на съществуващия кредит и усвояване на новия;


• нотариалните такси за заличаване на ипотека и учредяване на нова;


• разходи по оценка и застраховане на обезпечението;


Сметката не винаги излиза съгласно планираните разходи. Вместо по-малък срок и по-изгоден лихвен процент, се оказва, че сме платили до 5% наказателна лихва и разполагаме с нов погасителен план , макар и с по-малки месечни вноски, който ни е задължил с кредит за нов период, по-дълъг и от предходния. Банковия инспектор ни уветява, че парите се обезценяват, така че лихвата, която ни се вижда огромна днес, ще бъде символична след 5 години, че по всяко време можем да предоговорим условията по кредита си и да го рефинансираме! И така до безкрайност сключваме нови и нови договори за заеми и ипотеки, придружени с куп такси и бумащина!

Рефинансирането, обаче, може да има и благотворен ефект върху доходите ни, ако изберем банката, която ни обслужва в момента и не удължим допълнително срока на заема, както обикновено става. Лихвените проценти падат, банките се състезават да предлагат промоционални условия, а едно вътрешно рефинансиране ще ни спести и наказателната лихва, която расте пропорционално на сумата, която искаме предсрочно да погасим.
Експерти препоръчват рефинансиране на дълговете не заради по-ниски лихви, а само когато се нуждаем от допълнителни средства. Втори кредит, дори и в същата банка, означава допълнителни такси за отпускане и обслужване. При окрупняването на задълженията се улеснява и плащането. Най-важно е новият дълг да бъде по-добре структуриран, да се избере оптимален срок, съобразен с размера на доходите и възможностите на кредитоискателя, най-подходящата форма за плащане на месечните вноски при ясни и прозрачни правила на определяне на лихвата.
Ето един пример на привидно изгодна сделка с неясни параметри за в бъдеще:
Клиент на банка с ипотечен кредит получава оферта за "замяна на фиксирания лихвен процент 8.95% с плаващ, в размер на 6.50%". Изготвя се анекс, в който пише, че лихвеният процент в бъдеще ще се определя като сума от БЛП+надбавка. Като резултат от това рефинансиране, с всяко повишение на лихвения процент, лихвата ще се покачва. Може да дойде момент, в който новата договорена лихва да стане драстично по-висока от тази в първоначалния договор. Естествено съществува и обратния вариант, в който БЛП(Базовият Лихвен Процент) намалява и съответно лихвата става още по благоприятна за клиента, но тези условия зависят от финансови и икономически параметри които трудно могат да се предвидят .

Така че всичко е въпрос на правилна преценка и проучване. Чрез рационално и добре обмислено рефинансиране на текущите си финансови задължения, кредитополучателите могат да упражняват достатъчно ефективен контрол върху тях, и да реализират значително намаление на месечните си разходи.

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Ge Ku: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте добре дошли и при нас Имоти

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии