Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Речник на строително-имотните термини: Част Втора

"Квартал", е урегулирана територия, ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия, която обхваща един или повече поземлени имоти.

"Урегулиран поземлен имот" или "урегулиран имот", е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
 

"Индивидуализиране на новообразуван урегулиран поземлен имот",е описване на границите и определяне на идентификатор на имота.
 

"Преобладаващ равнинен терен",е терен с наклон до 10 на сто, а "преобладаващ стръмен терен", е терен с наклон над 10 на сто.
 

"Тесен урегулиран поземлен имот", е имот с лице: в градовете-най-малко 14 м. лице и 300 кв.м. повърхност; в курортните населени места и селищни образования и в курортните зони на населените места-най-малко 16 м. лице и 500 кв.м. повърхнина; във вилните зони-най-малко 18 м. лице и 600 кв.м. повърхнина; в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен-най-малко 16 м. лице и 500 кв.м повърхнина, а при специфични теренни истопански условия, както и на главни улици-най-малко 14 м. лице и 300 кв.м повърхнина; в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен- най-малко 12 м. лице и 250 кв.м повърхнина.
 

"Застроена площ", е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.
 

"Свободна дворна площ", е разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи.
 

"Плътност на застрояването", е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
 

"Разгъната застроена площ", е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.
 

"Интензивност на застрояване", на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии