Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Разпокъсаността на земята отблъсква инвеститорите


Георги Георгиев, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи: Разпокъсаността на земята отблъсква инвеститорите

Господин Георгиев, защо според Вас цената на земеделската земя у нас е много ниска?

Цената на земеделската земя е тясно свързана с възможностите за реализиране на доход от нея. За съжаление у нас имаше редица исторически фактори, които силно отчужди българина земята. Урбанизацията през социализма отдалечи хората от нея. Миграционните процеси след 10 ноември 1989 година, които допълнително отдалечиха българина от неговата собственост.

Връщането на земята на общите наследодатели я направи на практика непродаваема и неуправляема ­ отсъствието на един от съсобствениците връзваше ръцете на останалите, които не можеха нито да се разпоредят с имотите, нито да сключат договори за наем или аренда. Те не можеха да си гарантират ползването на земята, което правеше рискови инвестициите им.
Всичко това силно обезцени земеделската земя и доведе до това, че само допреди 2-3 години имаше огромно предлагане на нива от 50-80 лева при почти нулево търсене.
Важната роля на АДСИЦ и другите дружества инвестиращи в земеделска земя е именно в преодоляването на тези негативни тенденции в пазара на земята. Благодарение на това вече имаме неколкократно поскъпване на земята и дори можем да твърдим, че поскъпването на земята значително изпревари темповете на повишаване на наемните и рентните плащания.

От кои държави има най-голям интерес да се инвестира в земеделска земя у нас? 

Имали сме запитвания от почти всички западноевропейски страни от отделни частни лица и фирми, но мога да кажа, че до този момент западните инвеститори по-скоро проучват пазара и предпочитат да инвестират чрез АДСИЦ и реално не присъстват на него. Причините за това се коренят в голямата разпокъсаност на земята, което силно затруднява реализирането на сериозни проекти в земеделието.

Дали законовите промени, даващи право на арендаторите да бавят продажбите на ниви, няма да спънат развитието на пазара, който и без това е слаб?

Новите промени (чл.4а от ЗСПЗЗ) без съмнение повлияха на пазара. Не можем обаче да твърдим, че това се оказа пагубно за дружествата, инвестиращи в земя. Истинският пострадал се оказа дребният собственик, който се превърна в заложник на своя арендатор/наемател. При нас ежедневно постъпват оплаквания от собственици на 5 или 10 дка земя, които не могат да открият своя арендатор, за да вземат съгласието му за продажба.

Какъв процент от парцелите земеделска земя в България са под 10 дка? Доколко това, според Вас, пречи на нормалния пазар на земя у нас?

Истината е, че у нас преобладаващата част от парцелите са под 10 дка. Отделно от това, голяма част от нивите над 10 дка са собственост на по 4-5 наследници, което ги прави потенциални парцели под 10 дка при евентуална подялба с цел получаване на реална собственост от всеки от съсобствениците. Тук именно е ползотворната роля на дружествата, инвестиращи в земеделска земя ­ чрез закупуване на земята от отделни собственици, ние концентрираме множество отделни парцели у един собственик, което от своя страна е първата реална стъпка към осъществяване на комасация, т.нар. "комасация на собственици".

Трябва ли да има закон, ускоряващ комасацията на земята у нас и модернизацията на земеделието?

Естествено, че трябва да има закон, ускоряващ комасацията на земята и модернизацията на земеделието. По точно е да се каже, че трябва да има редица промени в настоящото законодателство съвместно с приемането и на нови норми, които да създадат подходящата среда за осъществяването на тези процеси ­ те, както е известно, в други страни са протичали в продължение на десетки и стотици години.

Какви нормативни промени би инициирала Асоциацията, за да защити интересите на собствениците на земя?

Това, което смятаме да инициираме като законова промяна е свързано със задължителното изискване за представяне на правно основание за предоставяне на директните европейски плащания (субсидии). Считаме, че това ще бъде сериозна крачка към "изсветляване" на поземлените отношения в страната. От друга страна, това ще създаде и трайна връзка между трите основни участника в този процес ­ държавата, собствениците и арендаторите (ползватели). Друга важна промяна, за която ще настояваме, е за въвеждането на преференции при реализацията на комасационни проекти, чието реализиране е доста скъпо.

В-к "Монитор"
Източник: www.imoti.net

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии