Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ПУП - кв. Максуда, гр. Варна

 Национален съвет по етническите и демографски въпроси

Мониторинг на изпълнението 2007     
   
1. Основни направления на действията
      Жилищна среда

2. Наименование
      ПУП - кв. Максуда

      гр. Варна

3. Тип на действието
      Проект

4. Период на изпълнение
      Начална дата: 01-01-2008
      Крайна дата: 02-01-2009

5. Статус на изпълнението
      планирана

6. Отговорна административна структура
      Наименование на организацията: МРРБ

7. Тип на организацията
      БЪЛГАРСКА/ Централна публична институция

      БЪЛГАРСКА/ Местна публична институция

8. Изпълнител
      Наименование: по ЗОП

9. Служител/и, отговарящ за въвеждане и актуализиране на информацията
      Име на автора, предоставил информацията: П. Димитров

      Длъжност: държавен експерт

10. Характеристики на информацията
      Обща информация

14. Обхват на въздействието
      Местен

16. Ресурси
      Финансови ресурси: 120 000 лв
      Човешки ресурси: 33

17. Цели
      урегулиране и благоустрояване на кнартала

18. Действия
      възлагане

      съгласуване и одобряване

19. Очаквани резултати
      урегулиране и благоустрояване

25. Начин на изпълнение
      възлагане на обществена поръчка

26. Източници на финансирането
      средства от държавния бюджет

27. Характеристика на планираните действия
      Инвестиции

28. Типология на планираните действия
      Благоустройство и подобряване на жилищната среда

29. Изходни индикатори
      Брой на бенефициентите: 1
      Брой на предложените работни места: 33
      Брой на проектите: 1

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии