Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Производствени и логистични сгради 2010: Шенкер - Логистичен център, град Божурище

 

 

инвеститор:
Шенкер ЕООД

 

архитект:
Porsch Concept

 

изпълнител:
Микс Констръкшън ООД

 

конструктор:
М проекти и конструкции ЕООД - инж. Адриан С. Маринов

 

адрес:
Божурище, бул. Европа 1А

           

 

Данни за обекта и местоположение
   

 

* УПИ: 46 646 м²
   

* РЗП: 9 241,07 м², в т.ч.:
  

* ЗП на логистичните площти: 5 031,75 м²
   

* ЗП на офисните площи: 1 394,33 м²
   

* ЗП на тераси и рампи: 746,77 м²
   

* Непосредствена близост до международния транспортен коридор Е80
   

* Пешеходен достъп - изградени от Шенкер автобусни спирки в двете посоки на движение на линия № 54, свързваща Божурище с метростанция Сливница, паркинг за посетители и служители със 75 паркоместа
    

Архитектура и конструкция

   

* Административна сграда
   

* високо тяло с 1 (един) подземен и 3 (три) надземни етажа
   

* ниско тяло (топла връзка) - 1 (един) надземен етаж
   

* Разпределително хале (Cross-docking) - площ 2016, 74 м², кота било +6.80 м
   

* Складово хале (Високостелажно - 5 и 6 нива на стифиране) - площ 3012,48 м², котабило +12.97 м., в т.ч. климатизирано хале, с температурен режим зима-лято +7°C - +25°C - площ 1022 м²
   

* Възможност за разширение на съшествуващото застрояване, чрез изграждане на допълнително хале с 3000 м² застроена площ, като предварително са инсталирани бетонови фундаменти под паважната настилка
   

* Всички сгради, включително халетата, са топлоизолирани с изолация д=10 см и покривна изолация д=20 см. Използвани са нискоемисионни стъклопакети.
   

* Предварително напрегнати пълностенни стоманобетонни греди с геометрична дължина от 36 метра и междуподпорно разстояние от 34 метра

Логистичен терминал и инфраструктура
   

* 20 бр. самонивелиращи се подвижни претоварни рампи (2 бр. с удвоена товароносимост и размери)
   

* 3 бр. стоманобетонови рампи с площ 949, 84 м² за обслужване на товарни автомобили и бусове с различна височина, снабдени с 8 бр. подвижни механични претоварни платформи
   

* 1 ж.п. коловоз с рампа за едновременна обработка на 4 вагона
   

* 1 ж.п. коловоз за домуване и директно претоварване на 6 бр. вагони на товарни автомобили

Общата дължина на ж.п. коловозите е 340 м.
   

* Складово съхранение на стоки в стелажна система на 5 и 6 нива
   

* Монтирани стелажи за дребноразмерни стоки и обособени специални помещения за ценни товари

 

Отопление и вентилация
   

 

* Енергоефективна вентилационна и отоплителна система, снижаваща до минимум разхода на енергия и компенсираща извършените инвестиционни разходи с ниски експлоатационни разходи.
   

* При изграждането на ОВиК инсталациите са предвидени схеми с използване на геотермална и слънчева енергия.
   

* Топлата вода за битови цели се осигурява посредством предвидени инсталации със соларни панели, редуциращи в голяма степен емисиите на вредни вещества в атмосферата. Като принцип за климатизиране на сградата е залегнало отоплението и охлаждането чрез повърхности. Основния топло/студоизточник е термопомпен агрегат вода – вода, който използва енергия на вода акумулирана в почвата и посредством работата на тремопомпата тази топлина се извлича и се преобразува в полезна енергия, с която се постигат необходимите параметри на микроклимата в помещенията. Сградата е снабдена с т.нар BMS (Building Management System), управляваща работата на отоплителната и вентилационната система в зависимост от нагряването на фасадите, натовареността и топлозагубите на сградата.

 

Озеленяване и околно пространство
   

 

* В миналото върху терена е съществувал военен склад за мазут и ГСМ.
   

* Рекултивация: заменен е повърхностния почвен слой, извършено е озеленяване, като поливната система използва вода от дренажните кладенци около сградата и биологичната пречиствателна станция за отпадни води, гарантираща 2-ра категория на изходящата вода.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии