Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Продължава оскъпяването на ипотечните заеми във Варна


Активността на банките през юли по отношение на депозитните им продукти се запази висока, повиши се и активността им при ипотечните кредити.
Повишената активност от една страна говори за това, че пазарът все пак не е в застой, от друга, че банките са принудени да бъдат активни.
За съжаление активността им по отношение на ипотечните кредити се изразяваше отново основно в оскъпяването им.
Забеляза се и нещо различно досега. Наред с общата тенденция на оскъпяване на заемите, две от банките подобриха, при това, чувствително своите оферти.
Дали това ще се превърне в обща тенденция, обаче е трудно да се каже. Предвид факта, че за повечето банки последните корекции бяха в посока по-скъпи заеми, очакването за положителна промяна се измества още напред в бъдещето. 

Срочни депозити 

През  юли банките проявиха интензивност по отношение на политиката си по срочни депозити. Особено интензивни бяха трезорите в началото и краят на месеца, поради изтекли промоции по предлагани от тях депозити.
Нито една банка не прекрати стартирала промоционална кампания по депозити, което затвърди тенденцията през изминалите няколко месеца.
Новите предложения по срочни депозити бяха малко на брой, напълно в духа на летните отпуски. 

Потребителски кредити

Банките бяха пасивни в този период и свидетелство за това е, че само 3 от тях предприеха корекции в условията на своите продукти. Както се очерта тенденцията на поскъпване на земите вече няколко поредни месеца, дори и една година, така и през юли промените бяха в тази посока. Следвайки общата тенденция на скъпи заеми, банките отново предприеха някои завишения.

Общинска банка

Корекциите на банката през изминалия месец бяха в посока покачване на лихвите.
Досегашните нива от мин. 14%, независимо дали клиентът превежда работната си заплата в банката или внася вноската на каса, бяха диференцирани.
 Офертите на банката при превод на работна заплата вече са с 0.12 п.п. по-високи и достигат лихви в размер на 14.12%.
Тези, които са с вноска на каса са с 1 пункт по-скъпи и достигат стойности от 15.12%.

ПИБ също завишиха своите лихвени проценти. Досегашните стойности на лихвите бяха повишени с 0.75 п.п.

Промените при СИБанк бяха по-съществени. Следвайки общата посока на промените по офертите на банките, СИБанк също завиши своите лихви.

Разликата в лихвите на потребителските кредити, които досега предлагаше банката в лева и евро се сви чувствително. Досегашната разлика от около 1 п.п. беше свита до около 0.25 п.п.

Новите лихви на банката в лева за кредити без превод на РЗ поскъпват с 1.50 п.п., а в евро с 2.25 п.п. Кредитите с превод на РЗ в лева поскъпват с 1.45 п.п., а тези в евро – с 2 п.п. 

Жилищни и ипотечни кредити

За разлика от потребителските кредити, при ипотечните, банките бяха значително по- активни през юли. Двойно повече бяха тези, които промениха условия по своите продукти. 

Първата от тях е Банка Пиреос България. Новото там е при жилищен кредит „ЧУДО”. Вече максимална сума на кредита е 240 000 лева или равностойност в евро (досега нямаше максимална сума).
Също така вече не се позволява гратисен период по кредита. При някои от таксите също настъпиха някои корекции.
Въвежда се такса за кандидатстване в размер на 50 лв. Таксата за предсрочно погасяване се преобразува в 0% със собствени средства. При рефинансиране от 1 до 5-та година на кредита - 5 %, при рефинансиране след 5-та година на кредита – 2%.

International Asset Bank също промени част от условията на своите продукти. Промените засегнаха единствено таксите за оценка на обезпечението и за предоговаряне на условията по кредита. Те нараснаха съответно със 140 лв. и с 5 лв.

Юробанк И Еф Джи България е поредната банка с променени условия. За разлика от разгледаните до тук, корекциите при нея нямат пряко отражение върху цената на отпусканите заеми.
 На практика промените са само три и се изразяват в следното: 
Увеличава се максималният процент на финансиране – от 75% на 80% за покупка на основно жилище и от 55% на 70% за останалите случаи
Увеличава се максималния размер на отпусканите кредити – от 150 хил. евро на 500 хил. евро.
Съотношението вноска / доход се намалява от 70% на 55%. 

СИБанк е следващата банка, която коригира някои от параметрите по кредитите предлагани от нея.

Така например всички жилищни заеми, чиято такса за усвояване беше 1.25%, бе завишена до 1.50%. Корекция претърпяха и лихвите.
За жалост при нито една от промените не се предприе понижение. Така, при новите лихвени условия кредитите на банката вече са по скъпи с 0.50 п.п. – 1 п.п.

ПИБ също следваха тенденциите на пазара и корекциите при тях не закъсняха. За жалост промените отново бяха в лихвите и отново в посока нагоре. Този път корекцията беше с 0.45 п.п.

Доста активна през месеца беше МКБ Юнионбанк. Банката промени съществена част от характеристиките на предлаганите от нея продукти:

Максималната възраст при погасяване на кредита нарасна от 65 г. на 70 г., като за периода от 65 г. до 70 г. клиентът трябва да сключи в полза на банката застраховка „Живот”. 
Нараства съотношението вноска / доход – от 50% на 60%.
Таксата за предсрочно погасяване беше трансформирана в:
При вътрешно рефинансиране – без такса; частично предсрочно погасяване до 10% от първоначалния размер на кредита в рамките на 1 година – без такса.
Най-големи бяха промените при лихвите. След разделянето на лихвите в зависимост от процента на финансиране, банката взе решение този критерий да отпадне и лихвите да бъдат еднакви, независимо от него.
След серия корекции, окончателните лихви по продуктите на банката варират от 7.95% до 8.95% в евро и от 9.05% до 10.05% в лева – за продукт „Домът”.
 Съответно за продукт „Улеснение” лихвите са от 9.05% до 10.05% в евро и от 11.05% до 12.05% в лева.
По този начин от банката успяха да постигнат средно понижение на лихвите в евро с около 2.80 п.п., а на тези в лева – с 1.80 п.п.Друга банка, която успя да понижи своите лихви беше Общинска банка. Подобренията са с почти 2 п.п.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии