Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Преразглеждат договорите за строителство и техническа помощ по "Околна среда"

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) изпраща писма до общините бенефициенти по приоритетна ос 1 и 2 на оперативна програма "Околна среда 2007 –2013 г." с препоръка временно да преустановят провеждането на процедури за обществени поръчки и подписването на договори с изпълнители.

МОСВ временно ще преустанови и предварителния контрол на вече внесената документация, считано от 19 октомви 2009 г., се казва в съобщение на пресцентъра на министерството.

В момента се прави пълен преглед на сключените договори за строителство и за техническа помощ по двете оси.
Резултатите е възможно да доведат до промяна на обхвата и параметрите на проектите, както и до налагане на мерки за засилен контрол на изпълнението. Ще бъде разработен нов подход в управлението им с цел да се гарантира ефективно разходване на средствата.

Обект на преглед са договори за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 683,85 млн. лв.:

- по приоритетна ос 1-пречиствателни станции, водоснабдителни и канализационни мрежи за населени местна под и над 10 000 жители-157 договора със 115 общини за техническа помощ на обща стойност 154 млн. лв. и други 29 договора за строителство с 28 общини на обща стойност 511.5 млн. лв.

- за техническа помощ по приоритетна ос 2-строителство на нови депа и закриване и рекултивация на стари-с 33 общини на стойност 20 млн. лв.

Мярката е временна. Договорите с общините остават в сила, като срокът на изпълнението им ще бъде удължен със срока, за който ще се наложи спирането.

След приключване на прегледа на финансираните проекти ще се проведат срещи с бенефициентите, на които да се договорят конкретните мерки по всеки от договорите за безвъзмездна финансова помощ
Веднага след постигане на договореност тази временна мярка ще бъде отменена.

Ако обаче бенефициентите продължат да сключват договори с изпълнители преди финализирането на този процес, има риск разходите по тях да не бъдат възстановени. Ако по време на прегледа се установи, че е необходимо обхватът на дейностите да бъде променен, процедурите за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки ще бъдат прекратени и обявени отново.

Изпълнението на сключените вече договори с изпълнители ще продължи по график, отбелязват от МОСВ.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии