Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Предстои ремонт на детска градина във Варна


Фирма изпълнител, която да извърши строителни и монтажни работи във варненската целодневна детска градина № 5 “Слънчо”, предстои да бъде избрана по Закона за обществените поръчки. Заданието включва изграждане на вътрешното пространство на надстройка и пристройка на заведението, полагане на мазилка и довършителни строителни работи. Възложител е община Варна. Срокът за изпълнение на поръчката е 105 дни. Кандидатите трябва да внесат гаранцията за участие в размер на 7675 лв., както и за изпълнение на договора, която да е 2% от стойността му. Средствата за реализацията на поръчката ще бъдат предоставени от бюджета на общината за 2010 и 2011 г., от фонд “Приватизация” и по проекти на МОН.

 

При подаването на документите за конкурса се доказва и икономическото състояние на всеки кандидат, за което се изиска копие от годишния баланс и ОПР за 2008 г.
При удостоверяване на техническите възможности се прилага и списък на основните договори за извършени дейности, подобни на предмета на поръчката, през последните 5 години, включително стойностите, датите и получателите.
Оценяването на подадените оферти ще е при показател техническа оферта с тежест 15% и ценова с 85 на сто. Срокът за закупуване на документацията за участие е 30 септември.

 

Комплектът офертни документи може да бъде набавен срещу 20 лв. всеки работен ден в сградата на община Варна, отдел “Обществени поръчки”. Офертите или заявленията за участие се подават до 7 октомври, като отварянето им ще се извърши ден по-късно от 10 часа в сградата на общинската администрация.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии