Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Отчитат ръст на ипотечните кредити в България
През месец май, броят на ипотечните кредити в България се е повишил с 8%, спрямо предходния месец април. Според експертите това се дължи най-вече на засилената активност на банките и клиентите. Но при паричния обем на ипотечните кредите се отчита понижение. Средният размер на кредитите е спаднал, от една страна в резултат на по-ниските цени на жилищата, а от друга, на по-големия дял, който малките областни центрове заемат в статистиката, съобщават в месечния си доклад от КредитЦентър.

 

На ипотечния пазар през месец май се появиха и предложения за до 100% финансиране, но до сделки при тези условия се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума  най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват.  Освен правилно съобразяване на бюджета и сигурността на работното място, за определяне на процента финансиране, ключова остава стойността на имота, неговата локация, качеството на строителство и текущото му състояние.

 

Очакванията на експертите са, през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района или за типа на жилището цена. Специалистите съветват купувачите да търсят по евтини имоти. Според тях по-ниската цена е гаранция за запазване на стойността на обезпечението и е един вид превенция, че при затруднения купувачът ще може бързо да продаде имота, без да търпи загуби. Добрата новина е повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти. Тя също е успокоителна за купувачите, нуждаещи се от външно финансиране за своите сделки, поясняват експертите.

 

Според данните, през месец май 18% от клиентите са успели да договорят цена, по-ниска от цената, определена от независим оценител. В повечето случаи това са имоти, закупени с инвестиционна цел, собствениците на които се нуждаят от пари в брой в кратки срокове. Все пак експертите предупреждават, че договорената по-ниска цена, не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент. С все по-голяма сила днес важат правилата за изчисляване и правилно определяне на възможностите на едно домакинство да обслужва кредит.

 

Когато пристъпвате към теглене на кредит, бъдете сигурни, че имате: добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните ви доходи. Освен това отделете сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка, съветват експертите. Според тях, това е една допълнителна защита, която при някакъв проблем – загуба на работа, нередовно изплащане на заплатата или друго, ще ви даде няколко месеца спокойствие, докато намерите изход от ситуацията.

 

Средният размер на изтеглените през месец май на ипотечни кредити в страната е 36 420 евро. Съотношението евро/лева отново е в полза на еврото и е 94% на 6%, показват данните на КредитЦентър.

 

Среден размер на изтеглените кредити в евро, в най-големите градове на България:    

София -  41 950 евро.   

Варна - 37 750 евро   

Бургас - 32 280 евро   

Пловдив - 26 620 евро   

 

В столицата средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 41 950 евро, което представлява понижение спрямо април с малко над 1000 евро. Спад в средния размер бележи и морската ни столица Варна, където тази стойност е 37 750 евро. В Пловдив средният размер на ипотечните кредити е с най-ниска стойност – 26 620 евро, а в Бургас тя е 32 280 евро

 

Разпределение на клиентите по възрастови групи:

 

18 – 25 г. -  4,6%

26 – 35 г. - 52,3%

36 – 45 г. -  29,4%

Над 45 г. - 13,7%

 

Като най-активни потребители на ипотечни кредити и през май,  се очертаха хората на възраст между 26 и 35 години. Те вече представляват повече от половината кредитополучатели. Хората между 36 и 45 години запазват втората си позиция в класацията на активните потребители на кредити, но процентът им продължава да пада и през май той е малко под 30%. Тенденцията най-младите да се активизират пък продължава и те заемат дял от 4,6% от всички кредитополучатели.

 

Процентно разпределение на кредитите по размер в евро:

 

от 0 до 10 000 -  0%

от 10 000 до 30 000 - 39,65%

от 30 000 до 50 000 - 46,26%

от 50 000 до 70 000 - 11,9%

от 70 000 до 90 000 - 2,19%

над  90 000 - 0%

 

Общият оптимизъм на пазара на имоти и активността на банките дадоха отражение и върху сумите, които хората теглят. Най-предпочитаните кредити за периода са били тези между 30 000 и 50 000 евро – 46,26% от всички ипотечни кредити. Запитванията за такъв размер на кредитите изпреварва с около 5% най-предпочитаните допреди месец суми между 10 000 и 30 000 евро.

 

Видове ипотечни кредити:

 

Покупка на жилище -  94%

СМР (строително монтажни работи) - 0%

Лично ползване -  6%

 

През май 94% от кредитополучателите са теглили целево за покупка на нов имот. За лично ползване кредит са изтеглили останалите 6% от потребителите на ипотечни кредити.

 

Срок на изтеглените ипотечни кредити:

 

До 10 години - 2,9%

10 до 15 години - 28,4%

16 до 20 години - 37,9%

21 до 25 години - 16,2%

26 до 30 години -  14,6%

Над 30 години - 12,5%

 

Най-предпочитаният срок за погасяване на изтегления кредит продължава да бъде между 16 и 20 години. Това се счита за оптимален срок, даващ на потребителите баланс между оскъпяване и размер на вноската. Малко над 28% от хората пък предпочитат по-кратък период – между 10 и 15 години, което означава, че имат по-високи доходи или спестени средства, с които поемат по-голямо самоучастие в сделката.

 

Процент на финансиране от цялата сума по сделката:

 

До 40% - 5,4%

40% - 50% - 16,8%

50% - 60% - 30,9%

60% - 70% - 22,3%

70% - 80% - 24,6%

80% - 90% - 0%

90% - 100% - 0%

 

И през май най-голям дял заемат сделките с финансиране от 50% до 60% . Сходен с месец април остава и процентът на хората, които финансират 60% до 70% от покупката си с ипотечен кредит – малко над 22%. Расте обаче броят на хората, които използват 70% до 80% външно финансиране – тези кредитополучатели представляват почти една четвърт от всички през месец май.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии