Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Обществените сгради и терминали ще станат по-достъпни за хората с увреждания

Правителствената информационна служба съобщи, че кабинетът е одобрил доклад за 2007 г. за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания за 2006-2007 г. В резултат, 1182 сгради, държавна и общинска собственост, са приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда.

Основните жп гари са оборудвани с пунктове за информация, диспечеринг и медицински грижи. Продължава преустройството на централна гара София, на международните летища в София, Варна и Бургас.

В документа се посочва, че там вече функционират специализирани автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от въздухоплавателните средства до терминалите и обратно и са изградени специализирани сервизни помещения за трудноподвижни хора.

През миналата година са открити девет дневни центъра за деца и младежи с увреждания, един дневен център за деца с физически увреждания, три центъра за обществена подкрепа. В изпълнение на процеса на деинституционализация през 2007 г. са разкрити 47 нови алтернативни услуги.

Нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. Активно функционират ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в 28-те области в страната.

В 714 общообразователни училища и в 178 детски градини в страната се обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности. Към началото на учебната 2007/2008 г. децата и учениците, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти - над 900.

Безработните лица с трайно намалена работоспособност са с 31,5% по-малко от 2006 г. В програми и мерки за обучение и заетост по трите оперативни цели на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания са включени общо 12 375 души.

Планът предвижда създаване на достъпна среда, разширяване на социалните услуги в общността и подобряване качеството на живот в специализираните институции, достъп до качествено образование и разширяване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания.

Радослав Михайлов

26-03-2008

Източник: www.imoti.net

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Иван Стл: 2012-06-16 14:27:32 |

Вярно е, че много обществени сгради са достъпни за хора с увреждания - имат рампи, по които хората в колички да влязат в съответната институция. А после какво ще правят - гишетата от всякакъв вид са недостъпни за тях, нависоко са, и не могат да си свършат каквато и да било работа без придружител. На хората с увреждания не им остава нищо друго освен да се обърнат и да излязат по достъпния за тях начин.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии