Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Обявиха повторен търг за проекти на морските летища


"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, Варна, обяви специална поръчка за изработване на инвестиционни проекти във фази идеен и технически проект за бъдещите международни пътнически терминали на летищата в Бургас и Варна и упражняване на авторски надзор.

Това е вторият търг на компанията за тази дейност. Предишното обявяване беше на 14 октомври 2008 г., търгът беше прекратен с решение на възложителя от 29 април тази година. В мотивите е записано, че класираният на първо място и избран за изпълнител се е отказал от правото си да сключи договор с възложителя. Още един злополучен търг обяви през януари 2008 г. "Фрапорт". Той беше за предоставяне на проектантска и инженерингова услуга и изготвяне на схематичен проект за двете летища. Процедурата беше  прекратена заради решение на Комисията за защита на конкуренцията, защото изискванията  и формулировките на възложителя в оспорваната процедура не съответства на българското законодателство.

В новата обществената поръчка гаранцията за участие е 40 000 евро, избраната процедура е "специален сектор" и договаряне.
Документи могат да бъдат закупени до 16 часа на 27 юли, оферти се подават до 16 часа на 6 август, те ще бъдат отворени в 10 часа на 7 август. Възложителят залага на ниската цена, защото за нея е определил 70% дял в общата оценка, останалите 30% се падат на срока на изпълнение.
Заедно с това от проектантите се изисква да представят списък на основните договори за проектиране през последните 3 години - 2006 г., 2007 г. и 2008 г., на договорите за проектиране по част архитектурна на международни летищни пътнически терминали и на договорите за инженерно проектиране на комплексни обекти за не по-малко от 30 млн. евро всеки.
Изисква се и опит в управлението на процедури по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти до издаване на разрешение за строеж, за комплексни обекти в България, чиято строителна стойност възлиза на не по-малко от 10 млн. евро. Срокът за изпълнение на проектната задача е 10 месеца.

Засега има и идеен проект на новата административна сграда на летище Бургас на бургаското архитектурно студио "Архлайн - Николов" с ръководител на екипа арх. Станислав Николов. Част от администрацията ще бъде преместена в новата сграда, щом тя бъде построена до края на 2009 г.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии