Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Ново: архитектура, строителство и дизайн във Варненския Свободен Университет


Глобалната модернизация на света бавно, но сигурно унифицира образователното пространство и на Стария и на Новия свят. Най-важните страни на Западния образователен Идеал са демократичност (общодостъпност и свобода за всеки) и прагматичност. Критерият за практическа полза означава преподаване на точен набор от знания и умения, които ще осигурят работа, добър обществен статус и печалби за обучавания. Образованието се стеснява, респективно обеднява, за да води до създаване на множество от специализации. Абсолютизацията на тази страна на Идеала накърнява разбирането за мечта, схващането за прогресивно ниво на идеализма в образованието.

Стремежът към знание, към истинско опознаване на света е разкрепостен от пряката полза и изгода. Намираме се в постиндустриалната епоха. Ключовите въпроси на ХХІ век се решават от ярки и високообразовани личности. Това са хора с творчески заряд, подплатен с разнородни, дори енциклопедически знания, хора, способни да генерират неконвенционални идеи. Подготовката на кадри в много университетски центрове по света е насочена към резултати, позволяващи на специалиста да се реализира в широк диапазон от задачи с прилагане на интердисциплинарни и едновременно тясноспециални знания.

Така се разбира в Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” образователната подготовка на бъдещите архитекти, архитект-дизайнери и инженер-архитекти. Инвестиционното строителството има нужда от нов тип специалисти, подготвени еднакво добре в архитектурното и конструкторско проектиране. Такива ще бъдат инженер-архитектите.

ВСУ „Черноризец Храбър” създава и първа по рода си за страната специалност
„Дизайн за архитектурна среда”, която за четири години ще дипломира специалист-бакалавър, „Архитект-дизайнер”. След двугодишно обучение ще се защитава магистърска степен.

Вътрешноуниверситетската мобилност ще позволява след четвъртата година да се надграждат знания за получаване на магистърска степен на архитект, инженер и архитект-дизайнер. Третата степен „доктор” в няколко научни области на техническите науки е другата образователна възможност, предоставяна от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

Коментирай







Аз не съм бот  


« Обратно в статии