Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Нови изисквания към инвестиционните проекти


Нови изисквания към инвестиционните проекти се въвеждат с измененията на Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите. Това обясни главният експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството инж. Маргарита Томова на семинар за нормативния документ, организиран от Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК). Според промените енергийната ефективност на сградата трябва задължително да бъде разработена в самия инвестиционен проект.

 

В новата наредба са записани и основните показатели за енергийната ефективност на новите и съществуващите сгради. Те са синхронизирани с показателите за разход на енергия в Наредбата за енергийните характеристики към Закона за енергийната ефективност. “Наредба 7 не може да се разглежда като отделен нормативен акт, защото тя е пряко свързана с цялото законодателство по енергийна ефективност, с новия закон и с осемте наредби”, уточни инж. Томова.

 

Документът въвежда референтни стойности на ограждащите конструкции на сградата, с които може да се изчисли годишният разход на енергия. Това понятие е взаимствано от европейското законодателство и е обяснено подробно в наредбата. Регламентирани са и изискванията за необходимата информация, която трябва да се докаже от производителя на ограждащите елементи. Особено внимание е отделено на прозрачните ограждащи елементи, защото топлинните печалби от слънчевата радиация трябва прецизно да се пресметнат.

 

Промените в Наредба 7 определят и показател за сравнение на стойността за годишен разход на енергия в новите сгради, когато те трябва да бъдат обследвани за пръв път за енергийна ефективност. До издаването на енергийния сертификат на сградата енергийните характеристики и годишният разход се удостоверяват с енергиен паспорт. Въведен е и показател, по който може да се изчисли и сравни дали стойностите в енергийния паспорт се синхронизират с тези в сертификата. Този енергиен показател е нетната енергия, като на понятието е дадено точно определение в изменената наредба.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии