Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Нарушение на принципа на случайния подбор в Административен съд Варна

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
Бул. "Владислав Варненчик" № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, гр. Варна, телефон 0888 491445
www.sopa.bg office.sopa.bg

 

ДО Инспекторат към ВСС
ул. „Георг Вашингтон” № 17
1301 София

 

С И Г Н А Л

от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията,
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А,
ап.43, п.код 9004 гр. Варна


ОТНОСНО нарушение на принципа на случайния подбор в Административен съд Варна (АдСВ)

Правно основание: чл.56 от ЗСВ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР,

Моля да възложите извършването на проверка каква е причината за нарушението в
Административен съд – Варна (АдСВ) на принципа на случайния подбор при електронното разпределение на делата и преписките съобразно поредността на постъпването им.
Според председателя на АдСВ Тинка Косева, внедреният от ВСС софтуер нямало как
да бъде манипулиран
, което било демонстрирано и пред журналисти на 16 ноември т. г. на Деня на отворените врати.

 

За съжаление, точно това се случи при оспорването на заповедта на Областния
управител за продажбата без търг и конкурс на 122 дка имоти от Морската градина и
крайбрежието на Варна на „Холдинг Варна А” с адм. дело № 2977 /2009 г. по описа на
АдСВ. Забавяйки образуването му, АдСВ е нарушил поредността на постъпването на
оспорванията и в крайна сметка делото е разпределено на XXIV състав, съдия Борислав
Милачков. Показателно е, че ако в отделението на Борислав Милачков са 10 от 30-те съдии в АдСВ, „необяснимо” защо, точно на него „се падат” несъразмерен брой от множеството дела на сдружението ни - особено свързаните с казуса за Морската градина.

Ако такива в момента са активни да речем 5 дела на сдружението ни, 4 от тях са при този съдия.

Заобикалянето на процедурата за случайно разпределение на делата по докладчици по
реда на постъпването на преписките е мощен корупционен инструмент, особено в град, в
който хората са определили доброто взаимодействие между местната и съдебната власт с термина „варненските потайности”.

Заострям вниманието, че конкретното дело касае акт на безстопанственост на Областния управител в особено големи размери, от порядъка на стотици милиони евро. Но вместо да е особено внимателно, ръководството на АдСВ си е позволило да образува частно
административно дело по молба, каквато жалбоподателите не сме подавали. По този начин изкуствено е разместена поредността на основното дело спрямо другите, за да се падне то на друг съдия – на Борислав Милачков.

 

Хронология на нарушението:


► 10.11.2009 г. - жалбата е постъпила в съда с вх.№ 20668 /10.11.2009 г.
► 11.11.2009 г. – с разпореждане на Т. Косева е образувано частно адм. дело № 2943 /2009 г. по неподаваната от жалбоподателите молба с вх.№ 20745 /11.11.2009 г.
► 13.11.2009 г. – с вх.№ 21066 /13.11.2009 г. е регистрирана молба за бавност.
► 16.11.2009 г. – образувано е адм. дело № 2977 /2009 г. по жалбата с вх.№ 20668 /10.11.2009 г.
1 от 2
Задържането на процедурата по избора на докладчик за определени дела,
разпореждането от председателя на съда на действия по тях преди да е определен съдия докладчикът, както и образуването на частно административно дело преди основното, са все поводи за входиране на жалбата в софтуера за разпределение не по реда на входирането й в деловодната система на съда и за заобикаляне на принципа за случайния подбор при разпределението на делата по докладчици.
Интересно е, че председателят на АдСВ Тинка Косева на специален брифинг за журналисти е демонстрирала как този софтуер не може да се манипулира, обяснила е пред вестник „Позвънете”, че има приемни дни, в които гражданските организации и юристите могат да отидат при нея със своите въпроси, но на нас такава групова среща и демонстрация ни беше отказана. Обяснила е също така, че по преписката за Морската градина е било образувано дело веднага и то е било разпределено от софтуера на съдия-докладчик, но е премълчала, че става въпрос за частно адм. дело, а не за адм. дело по самото оспорване, което пък е признак за умишлено заобикаляне на проблема.

 

Ето защо МОЛЯ да се предприемат решителни действия за незабавно пресичане на
възможностите за манипулиране на софтуера за електронно разпределение на делата и преписките съобразно поредността на постъпването им в съда.

 

МОЛЯ да се инициира процедура за осъществяване на отговорност спрямо лицата,
нарушили служебните си задължения и професионалната етика на магистратите.

Приложениe: Копие от реш.№ 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС като
доказателство за регистрацията и представителната власт на сдружението.

Гр. Варна, 04.12.2009 г.

С уважение: Юлиян Чолаков
2 от 2

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии