Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Набират проекти за болници, училища и детски градини

Общата финансова рамка възлиза на над 147 млн. лв.
 
До края на януари т.г. ще стартира процедура за набиране на проектни предложения по операция 1.1. „Социална инфраструктура“ от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) за подкрепа на болници. Това става видно от одобрената индикативна работна програма за 2010 г. за предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Бенефициент е Министерството на здравеопазването, но реални потребители са жителите на 86 градски агломерационни ареала. Ще се осигуряват средства за реконструкция, обновяване и оборудване на лечебни и здравни заведения. Избираеми са и проекти за въведени мерки за енергийна ефективност и за подобряване и достъпност на средата за хора с увреждания. Предложения ще се набират на две сесии - през април и през септември 2010 г. За конкретен обект могат да бъдат отпускани до 25 млн. лв. Общата финансова рамка е 147 978 553 лв., от които 85% ще бъдат осигурени от Европейския съюз, а останалите са ангажимент на републиканския бюджет. Срокът, в който трябва да бъдат усвоени отпуснатите средства, е 2013 г.
 

 

През март ще стартира и процедура по Операция 1.1. „Социална инфраструктура“ за подкрепа на общинска образователна инфраструктура. Общо 78 233 200 лв. са осигурени за проекти, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност, внедряване на инсталации и съоръжения, основани на използването на алтернативни източници. Ще се финансират и одити за енергопотребление в училищни сгради на територията на 86 общини в агломерационни ареали. Бюджетът на всеки от проектите за реализирана икономия на енергия трябва да варира от 500 хил. лв. до 5 млн. лв. „Прозорецът“ за набиране на предложения ще бъде затворен в края на май 2010 г., когато пък ще стартира схема, насочена към деинституционализиране на звена, предлагащи услуги за деца в риск. Бюджетът е 39 116 600 лв. и ще се подкрепят стопроцентово проекти за строителство, реконструкция, обновяване и подобряване на условията в домове и други социални институции.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии