Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Медицинският университет във Варна обяви обществена поръчка за ремонт


Обявена е малка обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта на покрива на поделение “Студентски общежития и столове” при Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна. Възложител на открития конкурс е висшето учебно заведение.

 

Обектът е разположен на ул “Петър Райчев” № 35. Наред със строителните работи там трябва да се извърши хидроизолация на покривната конструкция на студентския стол и измазване на тавана в топлата кухня. Поръчката включва разбиване на старата изолация, събиране, сваляне и извозване на отпадъците, полагане на пердашена циментова замазка. Предвидено е също изчукване на подпухналата мазилка, шпакловане и боядисване на тавана в кухнята. При ремонта строителят е задължен да осигури за собствена сметка външен достъп до покрива със скеле, стълба или автовишка.

 

Прогнозната стойност на дейностите по обновяването е 48 000 лева без ДДС. Крайният срок за приключване на изпълнението на поръчката е два месеца. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% от стойността на офертата.
Сред задължителните документи при кандидатстване в откритата процедура са заверени копия на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., по които участникът няма загуби. Всеки кандидат трябва да има реализиран оборот от СМР за м.г. в минимален размер 80 000 лв. За доказване на техническите възможности се изисква справка на основните договори на участника, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години.

 

Критерий за оценка на офертите ще бъде икономически най-изгодната сред тях.
Срокът за получаване на документацията за участие е 29 септември. Заявления ще бъдат приемани на ул. “Марин Дринов” № 55, на втория етаж в сградата на Ректората. Офертите се изпращат до 6 октомври, като ден по-късно - на 7 октомври, от 10 часа е предвидено те да бъдат отворени.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии