Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Мартин Згурев-съсобственик на “Варна тауърс”


Възможно е да функционират три-четири търговски центъра

Пред медиите Г-н Згурев пояснява, че проучванията относно реализацията на търговско-развлекателен  и офис комплекс във Варна са правени в периода края на 2006 г. и началото на 2007 г. Търсенето ва търговски и офис площи в този период съпоставено с инвестиционните намерения е било по-голямо от предлагането. Г-н Згурев заяви, че Варна е най-бързо развиващият се град /след София/ в икономическо отношение, както по ръст на българските и чуждестранните инвестиции, така и по отношение на социалния статус на населението в региона. Всичко това  заедно с факта, че Варна двукратно бе определяна като най-добрия за живеене град в България е дало увереност на ръководството на “Варна тауърс”ООД да предприеме реализацията на този проект.
Той заявява, че оценката на покупателната способност на населението във Варна и региона е извършена  на база данни от НСИ и проучването на  международната консултантска компания King Sturge-Лондон. Тя е една от най-високите на глава от населението. На базата на това проучване и плътността на населението в града и региона се оказва, че в нормална /извън кризата/ ситуация е възможно да функционират три-четири  търговски центъра със средна големина 30-40 хил. кв.м отдаваема търговска площ. При сегашните нива на доходи в региона е нормално на 100 хил. човека да има един търговски център със средна големина.
Г-н Згурев пояснява още, че световната икономическа криза и отражението й в България е довела до негативни последици в търговията на дребно.
 Намаляването на доходите на населението, затрудненият достъп до потребителски кредити, са  довели и до реален спад на оборота на търговците на дребно, опериращи в съществуващите търговски центрове.
Мениджърският екип на "Варна тауърс" е извършил детайлен анализ на пазарната ситуация и след провеждане на неформални разговори с потенциалните наематели синтезирал следните проблеми, водещи до неувереност на наемателите при вземане на решение за откриване на обекти в строящите се нови центрове, а именно: нивата на наемите, които се предлагат, не са адекватни на оборотите, които се реализират по време на криза; нивата на завършеност на обектите, предлагани на наемателите, изискват значителни допълнителни инвестиции, които са непосилни за тях; недостатъчни маркетингови мероприятия поради липсата на адекватен бюджет за реклама.
Във връзка с тези проблеми от “Варна тауърс” са разработили стратегия на привличане на стратегически наематели, базирани на предлагане на най-добри условия, максимално даващи увереност на наемателите за сигурен бизнес с подкрепата на инвеститора, а именно: наем – процент от оборота за първата година, а за следващите години процент от оборота, но не по-малко от определен фиксиран наем за месец, който ще се повишава стъпаловидно до достигане на договорените нормални наемни нива за обекта в рамките на следващите 3 години. По този начин целят поемане на риска от инвеститора съвместно с наемателя за периода на кризата; инвеститорът поема за своя сметка всички довършителни работи на обекта без индивидуалните за визията на обекта детайли, с което наемателят ще бъде и организационно облекчен с разходите си за оборудване на обекта и ще има пряк контрол върху компанията за мениджмънт на комплекса, а така също увеличение на бюджета за маркетинг и реклама.                                             В   заключение Г-н Згурев заявява, че"Варна тауърс" ООД притежава терен от 20 хил. кв.м в близост до търговско-административния комплекс, който в момента се изгражда, където възнамерява да реализира построяването на жилищна зона, проектът на която се разработва в момента. Планира се реализацията да започне в началото на 2011 г.

 


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии