Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КЗП и БАЕТ ще защитават Интернет потребителите на стоки и услуги

Дамян Лазаров, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Петър Ванчев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) подписаха днес споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, съобщиха от комисията. Целта на поставеното начало на взаимодействие между двете страни е по-пълна, всеобхватна и ефективна защита на потребителите, които закупуват стоки и услуги по Интернет.
КЗП и БАЕТ ще си сътрудничат за решаване на въпроси, свързани със създаване на условия за разясняване на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и ефективна потребителска защита, както при надзора на пазара, така и при постъпване на сигнали, жалби и рекламации. Предвижда се взаимно предоставяне на експерти, включително и в работни групи за разглеждане на проблеми, свързани с пазара на стоки и услуги, размяна на експертни становища по конкретни казуси във връзка с постъпили сигнали и жалби от потребители.
За повишаване нивото на потребителската култура при пазаруване по Интернет КЗП и БАЕТ ще организират съвместни мероприятия и ще изготвят и разпространяват издания като брошури, листовки и други по проблеми, които са в обсега на тяхната дейност.
Взаимодействието на база подписаното споразумение ще подпомогне работата на новосъздадената специализирана дирекция в КЗП „Информационна сигурност и защита на потребителите в Интернет”, чиято дейност е фокусирана изцяло върху електронната търговия. Необходимостта от нея произтича от трансформацията на пазара от традиционен към електронен и възникналата с това нужда от повишаване защитата на потребителските права и увеличаване на доверието на членовете на съвременното информационно общество в Интернет търговията при извършване на покупки от новия електронен пазар.
Експертите в новата дирекция извършват разследвания и проверки в Интернет по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) при продажбите от разстояние на стоки и услуги по електронен път. Освен това, те следят и анализират българското Интернет пространство с цел своевременно откриване и установяване на нелоялни търговски практики, като при съмнение за такива се предлага на комисията да предприеме мерки според разпоредбите на ЗЗП. Дирекцията извършва и контрол по предоставяне на услуги на информационното общество съобразно Закона за електронната търговия. Във функциите на дирекцията влиза и задължението да води регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. Предвижда се и взаимодействие с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съответно с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и с компетентните органи на държавите – членки на ЕС и с Европейската комисия по въпросите на услугите на информационното общество.
 
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии