Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КЗК глоби с 154 075 лева “Ел Ем Импекс” ЕООДКомисията за защита на конкуренцията реши, че придобиването на 65,55% от капитала на «Общинска застрахователна компания» АД от страна на «Ел Ем Импекс» ЕООД е концентрация на стопанска дейност, която не противоречи на ЗЗК.
Комисията наложи имуществена санкция в размер на 154 075 лв. на «Ел Ем Импекс» ЕООД за неизпълнение на задължението по чл. 24 от ЗЗК, представляваща процент от оборота.
Ел Ем Импекс купува мажоритарния пакет от акции от капитала на Общинска застрахователна компания (ОЗК) в резултат на търг с явно наддаване и подписва договор със Столичен общински съвет за продажбата на 65,55% от капитала на дружеството през м. декември 2008 г. без да уведоми за сделката КЗК. Придобиващото едноличен контрол дружество отдава под наем недвижимо имущество и е част от групата на г-н Христо Кочавки.
Преди приватизацията на ОЗК както придобиващото дружество, така и останалите предприятия от групата на г-н Ковачки не участват на същия продуктов пазар, нито развиват свързани дейности, поради което сделката не води до никакви пазарни изменения. Макар и да няма негативно отражение върху ефективната конкуренция при засраховането, тя е извършена в нарушение на закона, тъй като са предприети реални действия по изпълнението й без предварително разрешение от страна на Комисията.
КЗК определя посоченото нарушение като леко, тъй като сделката не е довела до промяна в структурата на пазара от гледна точка на търсене и предлагане. Съответно, при своевременно нотифициране пред Комисията, концентрацията би била безусловно разрешена.


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии