Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Какво е “Пропърти мениджмънт” ?В международен план все повече собственици на сгради се ориентират към услугата „Пропърти мениджмънт” в търсене на по-висока стойност на имота, намаляване на разходите и ефективна комуникация с наемателите.

Това сочат анализите на водещи специалисти. Пропърти мениджмънтът е услуга, която представлява цялостно управление на недвижимата собственост. Тя включва финансов и маркетингов мениджмънт, контрол на фасилити мениджмънта, както и  връзки с наемателите.                                             Пазарът на офисни и търговски площи става все по-конкурентен,появяват се нови площи, наемните цени вървят надолу. В тази ситуация професионалният пропърти мениджмънт е ефективен отговор на предизвикателствата пред собственици и мениджъри.
 
Важно е собствениците, които имат желание да отдават имотите си под наем с цел реализиране на печалба, да осъзнаят ползата от професионалния подход в пропърти мениджмънта и да доверят този бизнес на специалисти. Основният резултат от пропърти мениджмънта е повишаване на инвестиционната стойност на имота. Професионалното управление на всички процеси води до по-високи приходи от наеми, намаляване на разходите за поддръжка на сградата и подобряване на комуникацията с наемателите. Това са ключови елементи за превръщането на един имот в успешен бизнес. 
 
Основното предизвикателство пред собствениците е да бъдат запазени наемателите.
Това е и първата най-съществена роля на пропърти мениджмънта, сочат анализатори. Незаетите площи представляват опасност не само за намаляване на паричните потоци и месечните плащания; собственикът трябва да вземе предвид подобренията, необходими за бъдещите нови наематели, разходите за маркетинг, а също така разходите за брокерски услуги, които трябва да бъдат направени за запълването на незаетите площи.
 
Ангажираността на пропърти мениджъра в управлението на обекта помага на собствениците да задържат своите наематели, включително и като разрешат конкретен проблем на по-ранен етап. За собствениците най-благоприятното решение е брокерските и пропърти мениджмънт услугите да се предоставят от една и съща компания. Пропърти мениджърът познава историята и взаимоотношенията на собственика с наемателя, което позволява на брокера така да структурира новото предложение, че то да отговаря в най-пълна степен на нуждите на наемателя.
 
Втората линия, която пропърти мениджъра следва, защитавайки стойността на имота, се отнася до ограничаване на разходите.
И двете страни-наематели и собственици, под влияние на глобалната финансова и икономическа криза, имат интерес да работят заедно, за да спестят средства. Например, намаляването на температурата с два градуса, инсталирането на сензори, които автоматично да изгасят осветлението в помещения, където няма хора, води до чувствително спестяване на енергия.Пропърти мениджърите могат да посъветват собствениците да направят малки подобрения, които се изплащат в краткосрочен план и  увеличават ефективността на тяхната сграда. Пример в тази посока са автоматичните системи за климатизация и вентилация (HVAC) и соларните панели.
 
За наемателите в търговските центрове пропърти мениджмънтът може да изиграе ключова роля, като се грижи за промотирането на обекта и сътрудничи за организиране на кръстосани продажби. Пример за това са координирането на различните промоционални оферти на наемателите, синхронизирането на периодите за разпродажби и рекламните кампании. Така се постига допълнителна ефективност и икономии от мащаба.
 
Третата насока, в която пропърти мениджърът работи, за да осигури повишаване стойността на обекта, е да бъде винаги ориентиран към крайните резултати.
Често собствениците са под огромно напрежение за постигането на определена възвръщаемост, с която са се ангажирали към техните кредитори. Пропърти мениджърите, които успяват да спестят определени разходи, умножават ефекта и добавят допълнителната стойност към своята услуга, е заключението на специалистите в сектора.
 
Образно казано всички се возим в една лодка и имаме една посока–да движим бизнеса напред. Пропърти мениджмънтът е капитанът на лодката. Той играе ролята на основен защитник на интересите на собствениците и наемателите, като гарантира оптимални финансови резултати, разбиране на нуждите и осъществяване на комуникацията между екипажа.
 
 
 
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии