Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ – 2

 

Във втората част под същото заглавие, ще преминем от съветите на Талмуда към модерните инвестиционни подходи. За да разгледаме два от тях, които препоръчваме, трябва да изясним стратегията на инвеститора. Съществуват два подхода по отношение на въпроса за диверсификацията, т.е. дали богатството трябва да се държи в една определена форма или трябва да се влага в различни активи. Популярното обяснение на двете философии се съдържа в двата противоположни и взаимноизключващи се афоризма. Първият от тях гласи : „Не поставяй всичките яйца в една кошница” и отразява желанието за разпределяне на богатството в различни вложения с цел намаляване на риска. Вторият афоризъм съветва : „Постави всичките яйца в една кошница и я пази внимателно”. С това се подчертава опасността от загубване на контрола и невъзможността да се следят различни по характер инвестиции при диверсифицирано портфолио.

Стратегията на широка диверсификация съответствува на психологията на човек, който вече е натрупал значително богатство, което едва ли ще се увеличи в бъдеще и който е заинтересован главно да запази това, което има. Стратегията на съсредоточаване на активите само в едно или две направления е по-примамлива за хората, които са икономически активни, които внимателно и отблизо следят пазарите и участвуват в икономиката, които биха могли бързо да реагират на промени в ситуацията.

Горните разсъждения биха били справедливи в условията на една спокойна икономическа ситуация, когато не се очакват големи и непредсказуеми промени. За съжаление, времето, в което живеем не е такова и сляпото прилагане и на двата подхода може да има неприятни последствия за прилагащите ги.
Когато инвестициите се разхвърлят безразборно, с цел да се намали риска, може да се получи инвестиционен миш-маш, който е трудно да се контролира и който като цяло ще следва пазара по отношение на приходите от инвестицията. Когато инвестициите са съсредоточени в едно или две направления е трудно да се изберат тези направления и хората са склонни да се насочат или в областта, която познават и която може да бъде сред първите жертви на кризата или се влияят от модата и правят инвестиции в активи, които са вече силно преоценени. Дори и когато „кошницата” се наблюдава внимателно, няма гаранция, че дъното и няма да пропадне пред очите на смаяния инвеститор.

За времената, в които живеем, има разработени редица линии на поведение при инвестиране. Ние препоръчваме комбинация от подходите, предложени от американските инвестиционни експерти Дъглас Кейси и екипа на Х.Брауне и Т.Коксън. Д.Кейси предсказа кризата през осемдесетте години на миналия век, скока в цената на златото, срива на пазара на недвижимата собственост и в настоящия момент пазара на биковете при златото и среброто, а също така ръста на цената на урана. Д.Кейси предлага стратегия наречена „10 пъти 10”, която според него съответствува най добре на непридвидимото и хаотично движение на пазара. В основата на тази теория е разделянето на рисковото портфолио на всеки инвеститор на 10 равни части и инвестирането им в 10 различни области, които според оценката на инвеститора имат потенциал да донесат десетократна печалба. Някои от основанията да се възприеме този подход ще бъдат маркирани по долу.

10 ИНВЕСТИЦИИ ПО 10%.
Понякога човек има чувството, че предположенията му няма как да не се сбъднат. Значи ли това, че ако има такова чувство по отношение на някаква инвестиция, трябва да вложи повече от 10%? Това означава автоматически да се изпадне в положението „всичките яйца в една кошница” с рисковете, изложени по горе и затова такъв подход не следва да се приема. Какво да се прави, ако не могат да се намерят 10 различни области за инвестиции? Следва ли да се вложат парите само в три или четири? Отговорът е „не” поради няколко причини. На първо място самият метод има за основа разпределението на риска в десет различни области и всяко отклоняване от стратегията вече компрометира самия метод. Човек понася най често и най големи загуби тогава, когато е бил най сигурен в нещо и то се е провалило. Поради глобалните икономически и геополитически проблеми ни предстоят времена на неочаквани и непредсказуеми в детайлите си промени и всяка инвестиция, колкото и сигурна да изглежда днес, може да се срине утре. Загубата на 10% от богатството на човек е поносима, но загуба на 30 или 50% е съвсем друго нещо. Инвестирането в крайна сметка е насочено към запазване на това, което човек вече притежава, затова след като вече е направен план, той следва да се изпълнява. Ако все пак не могат да се намерят 10 области за инвестиции с 10-кратно увеличение според дадения инвеститор, това може да означава, че пазара е надценен и трябва просто да се изчака.

ДЕСЕТ НЕЗАВИСИМИ ИНВЕСТИЦИИ.
Купуването на акциите на 10 различни банки не може да се счита за 10 независими инвестиции, защото като цяло зависи от състоянието на банковия сектор. Трябва да се купуват наистина независими инвестиционни инструменти, за предпочитане с противоположен потенциал, каквито са например златото и държавните облигации. Днешните екзотични вложения може утре да се превърнат в „блу чип”, докато днешните „блу чип” утре могат да бъдат рисково вложение.

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДЕСЕТОКРАТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА.
Ние понякога грешим. Почти сигурно ще се окаже, че част от инвестициите са били направени погрешно и някои от тях могат да загубят половината от стойността си или да достигнат до 0. Но някои от тях със сигурност ще се удвоят или ще увеличат стойността си още повече. Правилна инвестиция само в едно направление може да компенсира всички останали грешки. Предлаганият подход „10х10” дава възможност да се постигнат наистина добри резултати. На първо място диверсификацията е винаги най сигурната гаранция срещу неизвестността и ако се приложи внимателен подход при инвестирането, може да се постигне значителна обща сигурност, независимо от риска на всяка инвестиция поотделно.
На второ място методът дава възможност да се получи наистина добра възвръщаемост на вложенията и да се приложи на практика основното правило на борсовия успех – „купувай ниско и продавай високо”.
На трето място той е контрацикличен и действува като защита (хеджинг). В добри времена той кара инвеститорите да влагат парите си в депресирани и рискови инвестиции, които ще компенсират общото спадане на стойността на имотите и спестяванията, когато времената се обърнат в лоши.
Тогава със сигурност поне някои от вложенията ще са донесли 1000 процентна печалба, която ще помогне да се преживеят трудните времена и може да бъде вложена в депресирани имоти и акции.
Областите на инвестициите по метода, предложен от Д.Кейси се променят с времето затова по долу ще маркираме някои инвестиции, които в момента имат значителен потенциал за ръст и могат да станат част от едно портфолио.

Злато
Според повечето анализатори в момента златото е в началото на втората фаза на установен „пазар на биковете”. Независимо, че цената му се повиши от около 260 до почти 690 щатски долара за трой унция (31.1 г), ако се вземат пред вид натрупаната през годините инфлация и вече достигнати цени от над 800 долара може да се прогнозират цени от 1500-2000 долара, а някои оптимисти очакват и по високи стойности.

Сребро
Среброто е златото на бедните и освен монетарното има и значително индустриално приложение. Това го прави различно от златото и то има потенциал за ръст на цената и при инфлация, когато се бяга към златото и при обикновен бум, когато има търсене на индустриални метали. В течение на столетия съотношението между цените на златото и среброто е било около 1: 10 до 1:15 (колкото е съотношението на двата елемента в земната кора) и само през последните 100-150 години това съотношение е надминавало 100, а в момента е около 50. Прогнозите за ръст на цената на среброто спрямо сегашните нива от около 14 щатски долара за унция са дори по оптимистични от тези за златото и достигат до 100 и даже 200 долара за унция.

Акции на малки златодобивни компании
Тези акции вече се повишиха значително, но са все още привлекателни, тъй като цената на златото ще расте, докато световния добив намаля през последната година. Препоръчва се изчакването на корекция на цените, когато цените на акциите са относително ниски.

Акции на малки нефтени компании
Като цяло цената на енергията и в частност на нефта ще расте и докато вложенията в компании за проучване и добив на нефт са класика и имат добър потенциал за ръст, при малките компании могат да се намерят такива, които да осигурят 10-кратно и повече увеличение на стойността.

Уран и акции на уранодобивни компании
Уранът също повиши цената си в последно време и тези, които послушаха съвета на Д.Кейси и инвестираха в акции на уранодобивни компании реализираха значителни печалби. В България все още никой не се интересува от добива на уран, който все още се счита за мръсна дума.

Въглища
Въглищата са енергията на прогреса през последните 200 години. Едва през последните 60-70 години нефта излезе на първо място като източник на енергия, но запасите му се изчерпват. Въглищата имат и най голяма икономическа ефективност като източник на енергия. Стойността на 1 000 000 БТУ получени от нефт е 8-12 долара, когато източника на енергия е природен газ – 6-8 долара, а от въглища е само 1-2 долара. При положение, че технологиите за получаване на енергия от въглища се усъвършенствуват непрекъснато, въглищата са един перспективен източник на енергия и съответно за инвестиции.

Ние маркирахме само тези области на инвестиране , които в по голяма или по малка степен са достъпни и за инвеститорите в България. Нарочно не е препоръчана недвижимата собственост, защото мнението ни е, че пазара е около връхната си точка и ръста на цените на имотите ще се забави силно. Земята все още е атрактивна, но при покупката на недвижими имоти и земи трябва да се помни, че най-важното е местоположението. От него и само от него зависи потенциала за ръст на цената на дадения имот или земя.
Още веднаж ще бъде повторено, че трябва да се намерят десет различни области, в които да се вложат по 10 % от рисковото портфолио на инвеститора.
Рисковото портфолио не трябва да превишава половината от инвестиционното портфолио на всеки инвеститор. Другата половина следва да бъде инвестирана в съответствие с подхода, предлаган от Х.Брауне и Т.Коксън, който се нарича „постоянно портфолио”.
Основната идея на този подход е парите, които човек иска да запази и които той не може да си позволи да загуби в никакъв случай, да бъдат разпределени в определено процентно съотношение и вложени в инвестиции, стойностите на които имат тенденция да се движат в противоположни направления.
Това е един подход, който е с максимална сигурност и минимален риск, като едновременно с това е относително прост за опериране. За разлика от метода „10 х 10”, където областите на инвестиции периодично се подлагат на преоценка по отношение на перспективите и възможностите за голям ръст, докато постоянни остават сумите за инвестиции ( една десета от рисковото портфолио ), методът на постоянното портфолио залага на фиксирано съотношение на точно определени инвестиционни области, при които периодично се променят само сумите с цел да се поддържа съотношението между стойностите на отделните инвестиции. Този подход има за цел да защити инвеститора срещу широк спектър от възможни сценарии при развитието на икономиката: хиперинфлация, дефлация, просперитет, депресия, всякакви нещастия и др.

СЪЩНОСТТА НА МЕТОДА Е СЛЕДНАТА :
1. Инвестициите се разпределят за максимална защита от различни сценарии на развитието на икономическата ситуация.
2. Поддържане на фиксиран процент от капитала във всяка инвестиция, независимо от нивото на цените.
Идеята е да се купува и продава в зависимост от движението на цените, за да се поддържа постоянно процентното съотношение между следните шест инвестиционни области :
1. Злато 20%
2. Сребро 5%
3. Швейцарски франкове 10%  
4. Акции в ресурси и недв.собственост 15%
5. Акции на американски компании 15%
6. Държавни ценни книжа 35%
Златото печели от инфлацията или други монетарни кризи. Среброто печели едновременно от инфлацията и от просперитета. Швейцарските франкове са защита от инфлацията. Акциите в недвижимата собственост и ресурсите ще печелят при инфлация и при просперитет. ДЦК ще спечелят при евентуална дефлация, когато стойността на валутите се повишава.
Поддръжката на постоянен процент на всяка инвестиция дава автоматичен сигнал да се продава – ако, да кажем, цената на среброто се повиши и частта му в портфолиото стане по голяма от 5% или обратното- да се купува, ако стойността му падне под 5% от общата стойност на портфолиото.
Комбинацията на двата метода може да се осъществи в различно съотношение в зависимост от нагласата на инвеститора и желанието му да рискува повече или по малко от половината си състояние в рисково портфолио, докато държи останалата част в постоянно портфолио. Още веднаж ще трябва да повторим, че когато инвестира, човек има за основна цел на първо място да запази това, което притежава. Ако междувременно се удаде възможност и да се спечели, а интелигентното прилагане на двата метода го гарантира, това ще бъде добре дошло.


Източник: Истински Пари

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии